- Annonse -

Den store aktiviteten ved Kværner sitt verft på Stord medfører behov for å styrke kommunikasjonsteamet med én stilling.

Kommunikasjonsavdelingen i Kværner har det overordnede ansvaret for koordinering av selskapets interne og eksterne kommunikasjon. Det er for tiden stor aktivitet ved Kværners verft på Stord, som medfører behov for å styrke teamet med én stilling i 100 prosent i minimum ett år.

Kværner har flere store prosjekter i gjennomføring på Stord, både nybygg, oppgradering, sammenkobling/ferdigstillelse og demolering. I tillegg pågår et omfattende forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Dette medfører økt kvalitetskrav til Kværners interninformasjon, både internt i selskapet, i hvert enkelt prosjekt og mellom prosjektene. Det er også et ønske om å styrke kompetansen på film og foto.

Vi er på jakt etter en allsidig kommunikasjonsrådgiver med god skriftlig formidlingsevne og teft for hvordan man når ut til publikum med videoer og bilder. Stillingen er et midlertidig engasjement for 1 år.

Sentrale oppgaver vil være:

- Annonse -
 • Produsere og redigere film, stillbilder, infografikk, presentasjonsmateriell og kampanjemateriell, inkludert ideutvikling og manus, med særlig ansvar for synliggjøring av Kværners forbedringsagenda
 • Bidra med innholdsproduksjon til Kværners infoskjermsystem, med spesielt fokus på kommunikasjon av sentrale KPI-er, samt videreutvikle Kværners infoskjermsystem i samarbeid med IT-avdelingen
 • Skrive internartikler og publisere innhold på intranett, infoskjerm og i andre kanaler
 • Bidra til å forberede saker for ekstern publisitet, herunder øke Kværners profil på sosiale medier
 • Bidra i kommunikasjonsteamets øvrige arbeid, inkludert forberedelse av Kværner på Stords 100-årsjubileum

Stillingen inngår i kommunikasjonsteamet på Stord, men kommunikasjonsrådgiver vil utføre sine oppgaver i tett samarbeid med resten av Kværners kommunikasjonsavdeling og ulike interne kunder.

Arbeidssted: Stord

Vi er på jakt etter deg som:

 • Er dyktig på visuell kommunikasjon, og har erfaring med fotografering, filming og redigering
 • Har journalistisk teft, og evne til å utvikle saker fra ide og manus til gjennomføring
 • Har strategisk forståelse, og evner å konvertere kommunikasjonsaktiviteter fra strategisk til operativt nivå
 • Trivs med teamarbeid i et hektisk miljø og har god gjennomføringsevne
 • Er selvgående, initiativrik og kan ta seg fram i et komplekst miljø
 • Har en viss kjennskap til olje- og gassindustrien

Krav til kompetanse:

 • Erfaring som journalist og/eller kommunikasjonsrådgiver
 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre kommunikasjon i forbindelse med større og mindre prosesser og prosjekter
 • Høyere utdanning på universitets- /høyskolenivå
 • Teknisk forståelse og gjerne erfaring med implementering av kommuniksjonssystemer
 • Dokumentert kompetanse på produksjon av artikler, foto og film, samt grunnleggende ferdigheter på verktøyer som Premiere Pro og Photoshop
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk
For spørsmål om stillinga, ta kontakt med kommunikasjonssjef Odd Naustdal på tlf. 905 76 079.