Illustrasjon: Statens Vegvesen
- Annonse -

Den daglege leiaren i lobbyselskapet Hordfast AS arbeidar no for å utforme ein bompengesøknad for å sikre midlar til planlegginga av Hordfast.

Halleraker seier til BA i dag at han er i dialog med vegvesenet om ein søknad for innkrevjing av bompengar på alle dei tre ferjesambanda som skal bli avløyst av Hordfast.

Øyvind Halleraker vonar at ny E39 står ferdig innan 10 år. Foto: Wikimedia Commons

– Alle er sambanda er aktuelle, men me er i dialog med vegvesenet om korleis dette skal gjerast, seier Halleraker til avisa.

Den tidlegare stortingsrepresentanten frå Bømlo vil at bompengane skal sikre at det er tilstrekkelege midlar til planlegginga av det store prosjektet framover.

– I starten vil det nok vere til plankostnadane, som er betydelege for dette prosjektet. Det er ikkje bare brua over Bjørnefjorden me snakkar om, men også brua over Langenuen og vegane i prosjektet, seier Halleraker, som ikkje tør seie kor store summer det bør krevjast inn.

- Annonse -

Når bompengesøknaden er klar skal den sendast på høyring i fylket og i kommunane, men det er Stortinget som må ta den endelege avgjersla.

- Annonse -
- Annonse -

Ordføraren på Stord, Gaute Epland (Ap), seier til BA at han stiller seg positiv til ein bompengesøknad.

– Bompengar på ferjene for å få ein raskast mogleg realisering av Hordfast er ein spennande tanke, og eg er positiv, seier Epland.