Helle Haukvik, Veterinær og rådgiver i Dyrevernalliansen
- Annonse -

Debatt: Store mengder kjøtt billig kjøtt er negativt for dyrevelferden, bonden, helsa og miljøet, og bør bli et skjellsord.

Av: Helle Haukvik,
Veterinær og rådgiver i Dyrevernalliansen

I dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» følger vi Noruns opplevelser mens hun filmet med skjult kamera på norske svinegårder. Filmen viser bekmørke sider av norsk landbruk, milevis unna glansbildet kjøttindustrien forsøker å skape av norske forhold. Mange er sjokkerte og sinte. Hva nå?

Det er en utbredt myte at Norge har verdens beste dyrevelferd. Norsk svinenæring sliter med alvorlige dyrevelferdsproblemer, også i de fjøsene som ikke bryter loven. I tillegg til den grove volden bør publikum også legge merke til at filmen viser forferdelige sider ved norsk intensivt svinehold, som er helt lovlige.

Hverdagen i norske grisefjøs er trange binger med harde, glatte gulv. Purker som føder så mange grisunger at å avlive de minste er en rutinejobb. Grisebinger som er så små at de svakeste dyrene ikke kan flykte når de angripes av andre griser. Dyr og bønder presses til det ytterste, i et system bygget opp for å produsere store mengder kjøtt til lavest mulig pris.

Griser er ikke maskiner som kan effektiviseres, de er individer med følelser, tanker og behov. Dokumentaren må føre til handling. Vi må snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning! I tillegg til å straffe dyremishandling ved for eksempel avkortning av tilskudd, må bedre dyrevelferd bli lønnsomt. Statlig støtte bør prioritere mindre intensiv drift som gjør det mulig å ta hensyn til grisens behov.

- Annonse -

Kjøttindustrien hevder allerede at de har ryddet opp. Men endringene de skryter av er minimale, og handler stort sett om å forsøke å sikre at loven ikke brytes. Mange tiltak har allerede vært gjeldende i årevis hos smågrisprodusentene i filmen: mer av det samme har ingen troverdighet. Den norske grisen fortjener tiltak som monner!

Vi må produsere mindre kjøtt på en bedre måte, med respekt for dyrene og skikkelige vilkår for bonden. Landbruket frykter kanskje at en høyere pris vil gi konkurranse fra billigere importkjøtt. Men plantemat og rent kjøtt dyrket frem i laboratoriet kan raskt bli like reelle alternativer for bevisste forbrukere.

Griseindustriens hemmeligheter er ute i offentligheten, nå må vi kreve en endring. Store mengder kjøtt billig kjøtt er negativt for dyrevelferden, bonden, helsa og miljøet, og bør bli et skjellsord. Forskrift om hold av svin må gjennomgås og forbedres. Landbruksministeren må sørge for at bedre dyrevelferd lønner seg. Det haster nå. Grisene har allerede ventet altfor lenge.

- Annonse -
Forrige artikkelOppmuntra dei tilsette på vindusfabrikken med kake: – Dramatisk for Fitjar at arbeidsplassar forsvinn
Neste artikkelTok opp forbrukslån på 75.000 i ekskona sitt namn. No er kvinna dømt til å betale.