Nils Tore Gram Økland (t.v.) tek over for ordførar Gaute Epland. Foto: HSH/Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Tek over leiarstolen etter at Gaute Epland vart ordførar.

I kommunestyremøtet før helga gjorde politikarane ein god del omrokkeringar i kommuestyret, både som eit resultat av at Gaute Epland (Ap) er blitt ordførar, og etter søknadar om fritak frå verv.

Som ordførar går Epland automatisk inn som leiar i valstyret, driftsstyret, den særskilde klagenemnda og representantskapet til SIM.

Gir frå seg verv

Samtidig må gir Gaute Epland som ordførar frå seg leiarvervet i helse, og omsorg-komiteen og i rådet for funksjonshemma.

No er det Nils Tore Gram Økland (Ap) som tek over leiarvervet i RHO-komiteen. Vidare vil Remi Andre Sortland (Ap) gå inn som nytt fast medlem i komiteen. Økland jobbar til dagleg som dosent ved Høgskulen på Vestlandet.

- Annonse -

Rådet for funksjonshemma får eit nytt medlem etter at Epland trekkjer seg ut: Kjetil Eldøy (Ap). Rådet skal sjølv velje ny leiar blant medlemmene sine.

Alle fekk fritak

Kommunestyret røysta også over å gi Marit Tislevoll Odland (Ap) fritak i vervet som medlem i Komité for næring, miljø og kultur. Det vart innfridd, og Susan Abdallah (Ap) tek over dette vervet. Odland søkte om fritak grunna auka arbeidsmengd som medlem av formannskapet.

Lene Pilskog (Ap) trekkjer seg ut av driftsstyret, grunna stor arbeidsmengd, og overlater roret til Marit Tislevoll Odland (Ap).

Kristine Lepsøy Hansen (Sp) fekk også innvilga fritak i NMK-komiteen. Her vil Silje Vatna (Sp) gå inn som nytt fast medlem. Vatna vil som eit resultat av dette gå ut av RHO-komiteen, der Øystein Huglen (Sp) no vil tre inn.

Omrokkeringane er likevel ikkje i mål. Ved neste møte må verva til Liv Kari Eskeland (H) fordelast, etter at ho blei vald inn på stortinget. Det ligg an til at Sverre Olav Svarstad (H) tek over hennar verv som gruppeleiar i partiet og som medlem av formannskapet.