Snart skal desse, og fleire til, opp på veggane i pasientrom på sjukehusa i området vårt. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna
- Annonse -

Alvorleg sjuke ved Stord sjukehus og dei andre sjukehusa i Helse Fonna vil få vakker kunst å sjå på, etter at Naturkraft på Kårstø skal rydde i lokala sine.

Fleire hundre tusen kroner er den verdt, kunsten som no blir delt ut til sjukehusa i Haugesund, Odda og Stord. Det skjer fordi selskapet Naturkraft på Kårstø skal avvikle drifta, og har begynt å rydde i lokala sine.

– Det er ei glede for oss å gi denne kunsten til sjukehusa, seier administrerande direktør Bjarne Midtun Hervik i Naturkraft.

Vil hjelpe sjuke

Han ønskjer at alvorleg sjuke med til dømes kreft skal få gleda av å sjå på fin kunst og nydelege maleri når dei er til behandling. Dei ønskjer gi eit blikkfang som kan hjelpe dei sjuke, skriv Helse Fonna i ei pressemelding.

– Det er spesielt å gi ei gåve som vi eigentleg ikkje ønskjer å sjå igjen, og me vonar pasientane som er på sjukehus vil oppleve kunsten og maleria på ein god måte, seier Midtun.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -
Administrerande direktør Bjarne Midtun Hervik i Naturkraft og overrekte gåva til Olav Klausen, administrerande direktør i Helse Fonna. Foto: Helse Fonna

Bileta har pynta kontorlokala og fellesrom hjå Naturkraft på Kårstø i ti år. Helse Fonna skriv at det er nok av rom og vegger til kunstutsmykking ved sjukehusa.

Lokale kunstnarar

Blant gåvesamlinga er det fleire flotte bilete av mellom anna Britt Boutros-Ghali, av Kjell Pahr-Iversen og eit stort bilete som blei kåra til vinnaren av ein kunstkonkurransen ved opninga av Naturkraft i 2007, av haugesundaren Ivar Rudi.

– Kunsten skal kome pasientane til gode, og me set stor pris på at Naturkraft tenkte på sjukehusa når dei ville dele kunsten med pasientane, seier administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.