På denne tomta satsar Stord folkehøgskule.
- Annonse -

Stord folkehøgskule har no gått vekk frå Litlabø som mogleg lokasjon, og bestemt seg for eit sentrumsnært alternativ.

– Stord Folkehøgskule vil verta basert på eit nybygg i skjeringspunktet mellom Studalen, Vabakkjen og friluftsområdet Landåsen.

Slik er skulen omtalt i folkehøgskulesøknaden, som initiativtakar Geir Angeltveit sendte til kulturdepartementet i dag.

Geir Angeltveit. Foto: Hordaland fylkeskommune

Det vert framheva at skulen, med sitt fokus på mellom anna idrett og friluftsliv, ligg i gangavstand til det klart største idrettsanlegget i regionen.

– Skule- og internatbygg ligg eit steinkast frå dei vidaregåande skulane, og er omkransa
av idrettsanlegga i Stord Idrettspark med fotballbanar, tre idrettshallar, skeisebane,
sandvolleyballbane, tennisbane osb. I tillegg ligg skulen rett ved Landåsen,
som er kommunens mest attraktive friluftsområde – med lysløype, padle- og
fiskevatn, turløyper og stiar, står det i søknaden.

– Det er sentralt, ei veldig flott tomt. Og ein har fasilitetane veldig nær skulen, med idrettsparken, Leirvik og Landåsen.

- Annonse -
- Annonse -

– Hadde blitt for dyrt på Litlabø

Angeltveit fortel at det var det totale kostnadsbildet som gjer at dei har landa på Studalen og gått vekk frå Litlabø.

– Då me begynte med dette i starten bestemte me oss for å gå vidare med Litlabø. Då me gjorde berekningar om kva det ville koste å etablere og drive skulen, så gjekk ikkje økonomien i hop. Me fekk ikkje det til å stemme der ute. Då snudde me oss rundt og såg på Studalen, og der fekk me endane til å møtast.

– Kvifor hadde det vore dyrare på Litlabø?

– Då er du nede på tekniske ting som sanering og bygg og oppkjøp av parkeringsplassar. Det er snakk om veldig mange faktorar som gjer at Litlabø hadde vore dyrare. Skal du ha utleige til idrett, så ligg Litlabø mindre sentralt. Det er ikkje ein ting som gjer det men det totale reknestykket, seier Angeltveit.

- Annonse -
Tenkt skisse over folkehøgskule i Studalen. E39 til venstre.

Han viser til at ein folkehøgskule i Studalen vil kunne bli utnytta til alt frå overnatting under idrettsarrangement til hyblar for vidaregåande-elevar.

– Det er slik at viss me ikkje har full kapasitet på folkehøgskulen, så kan me leige ut til hyblar. Til dømes vidaregåande skule-elevar med kost og losji. Me trur det kan vere eit veldig attraktivt tilbod til dei som skal sende vekk 15-16-åringen sin frå andre kommunar.

Alliererer seg med lokale investorar

Det er selskapet Vabakken Invest AS som eig folkehøgskuletomta, som er eigd av Kurt Arne Tyse og Leif Trygve Nilsen.

Stord Folkehøgskule har inngått intensjonsavtale med Fronta AS og Stord Innkvartering AS om etablering av folkehøgskule på tomta. Dei vil saman etablere eit eigedomsselskap som skal drifte bygningsmassen.

– Investorane er lokale og har både vilje og evne til å realisera eit folkehøgskuleanlegg. Me kjenner oss derfor trygge på at finansiering av skulen ikkje utgjer ei utfordring av betydning.

– Korleis vurderer du sjansen for at dette blir noko av?

– Det går ikkje an å vere sikker. Det er hardt arbeid og ein del jobb opp mot regjeringa for å få dette inn på statsbudsjettet. Der må me gni hovuda saman i lag med Liv Kari Eskeland og Magne Rommetveit og alle andre lokale politikarar.