Fylkesordførar Anne Gine Hestetun kjem til Stord på fredag for å delta på felles formannskapsmøte for kommunane i Sunnhordland. Foto: Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

Anne Gine Hestetun (Ap) tek turen til det felles formannskapsmøtet for kommunane i Sunnhordland som skal haldast på Stord Hotel fredag.

Det blir ei sjeldan samling av maktpersonar på Stord førstkomande fredag når kommunane i Sunnhordland skal ha felles formannskapsmøte.

I tillegg til ordførarar og lokalpolitikarar kjem tre stortingsrepresentantar og ei rekkje fylkestingsrepresentantar. No er det også klart at fylkesordføraren i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap) tek turen.

– Bakgrunnen for at eg kjem er at eg er oppteken av regionutvikling og ser på det som viktig å høyre på dei ulike regionråda, seier Hestetun.

– Kjem du til Stord for å roe gemyttane etter at enkelte lokale politikarar har flørta med overgang til Rogaland?

– Nei, dette var ikkje eit tema då eg bestemte meg for å dra. Dette er noko eg ser på som ein naturleg del av regionarbeidet. Eg veit at det skal diskuterast regionsaker, og eg er oppteken av å lytte i denne samanhengen.

- Annonse -
- Annonse -

– No begynner jobben

Hestetun, som nyleg kom tilbake som fylkesordførar etter å ha vore sjukemeld i lengre tid grunna kreftsjukdom, meiner misnøya som har kome frå Sunnhordland om regionreforma kjem i tidlegaste laget.

- Annonse -

– Det er viktig for meg å lytte til heile Hordaland i denne prosessen, og er interessert i kva folk meiner. Det må me tåle. Men folk trur me er kome så mykje lenger enn me eigentleg er. For det er no jobben verkeleg begynner.

– Så eg gler meg til å reise til Stord på fredag, seier Hestetun.

Samferdsle og regionutvikling

Utanom fylkesordføraren blir det anna storfint besøk på formannsksmøtet. Dei tre lokale stortingsrepresentantane kjem (Magne Rommetveit, Ap, Liv Kari Eskeland, H, Helge André Njåstad, Frp) mellom anna for å framføre eit skråblikk på Sunnhordland.

Sakene som skal diskuterast på møtet er samferdsleprosjekta E39 og Hordfast, E134 og Haukelisambandet og «bussen i Sunnhordlandsbassenget». I tillegg er regionreforma og byregionprogrammet på agendaen for møtet.

I det førre felles formannskapsmøtet, som vart halde i mars i år, møtte fylkesmann Lars Sponheim for å snakke om kommunereformen.