Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) og Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland (Ap). Foto: Jonas Sætre/Stord24 / Bømlo kommune
- Annonse -

– Det er heilt gale å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa gruppeleiaren i Hordaland Ap, Roald Kvamme til NRK. – Illojalt, svarar ordførarane på Stord og Bømlo.

Måndag hadde NRK Hordaland ein reportasje om at det er mykje større trafikk på ein fylkesvegbru i Nordhordland enn ferjetrafikken som Hordfast er meint å erstatte.

Roald Kvamme i Hordaland Ap er på kollisjonskurs med Arbeidarpartiet i Sunnhordland om Hordfast. Foto: Ap

Det fekk gruppeleiar i Hordaland Ap, Roald Kvamme, til å tenne på alle pluggar.

– Det er eit bilete på kor galt det er å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa Kvamme.

Han meiner både staten og Hordaland bør prioritere andre veger enn Hordfast.

– Me har 3000 kilometer fylkesveg som vi ikkje er i stand til å halde ved like, og så skal staten bruke titals milliardar på eit bruprosjekt utan trafikkgrunnlag, sa politikaren til NRK.

- Annonse -
- Annonse -

– Bryt med partiet si haldning

Utspelet skapar sterke reaksjonar hos Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland. Han går så langt som å kalle gruppeleiaren i sitt eige parti for å vere illojal.

- Annonse -

– Han bryt med partiet si haldning. Arbeidarpartiet har gått inn for Hordfast, og Hordaland fylkesting har støtta prosjektet og gått inn for det. Det er veldig uheldig å gå ut og ikkje godta at vegen blir bygd, sa Hovland på NRK Hordaland si morgonsending.

På spørsmål frå NRK om han er i strid med partiet sitt svarar Hovland stadfestande.

– Ja, det tenkjer eg han er. Det verkar veldig merkeleg. Det er illojalt i forhold til det partiet har sagt. Det er viktig at me saman byggjer Vestlandet. Då er truleg Hordfast det viktigaste prosjektet. Då kan ein ikkje sjå seg blind på trafikktala. Då må ein sjå på potensialet som ligg i eit sterkt vestland i framtida.

Får støtte av Epland

NRK Hordaland skriv at Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) støttar kollegaen på Bømlo i at Kvamme opptrer illojalt.

Det er ikkje første gong at sentrale fylkespolitikarar i Bergen er på kollisjonskurs med partikollegaer i Sunnhordland. For halvtanna år sidan blei det rabalder då fungerande fylkesordførar Pål Kårbø (KrF) ville nedprioritere Hordfast.