Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Politiet ser alvorleg på dei fire søppelcontainar-brannane på morgonkvisten i dag, men er førebels utan spor.

Det var eit trist syn som venta tilsette og barn ved Sæ barnehage i dag tidleg. Deler av gjerdet ved barnehagen vart heilt øydelagt i ein av dei fire søppelcontainar-brannane i Ås-området i dag tidleg.

Også ved Sunnhordland museum ser det dramatisk ut. Søppelstasjonen til museet var brent heilt ned til grunnen, berre nokre få meter frå eit av dei freda bygga på museumstunet.

– Trist å sjå

– Det er trist å kome til museet og sjå at noko sånt har skjedd. Og så er det jo ein grunn til at me har søppelstasjonen der den står. Det er i tråd med brannvernplanen at den ikkje skal stå inntil hus. Me er glade for at dette vert fulgt opp av politiet, dei har vore mannterke i dag, og brannvesenet gjorde jo ein forbilledleg innsats med sløkking i natt, seier museumsdirektør Håvard Tvedte.

Han fortel at dei har brukt mykje ressursar på å bygd opp miljøstasjonen som no er brent til grunnen.

- Annonse -

– Me har jo bygd opp ein søppelstasjon som no er vekke, og me må bygge den opp på nytt. Det er trist fordi me har andre ting me skal gjere.

Eit trist syn venta born og tilsette ved Sæ barnehage i dag. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Så langt ingen tips

Etterforskingsleiar i Stord lensmannskontor fortel at dei så langt ikkje har kome noko veg med etterforskinga.

– Etterforskinga pågår endå, og me er ikkje kome nærmare noko løysing. Me går breidt ut for å sjå kva som kan ha skjedd. Og så blir me veldig glade i tips frå publikum som har vore i området mellom klokka 3 og 5 i natt.

– Så langt har me ikkje fått noko som kan hjelpe oss noko særleg på veg.

– Kor alvorleg ser politiet på dette?

– Det er jo dramatisk uansett, entan det viser seg å vere i det nedre skiktet med guttestrekar eller worst case, at det er pyromani og nokre sjuke som står bak. Men enn så lenge er det vanskeleg å seie kva dette er. Men me ser alvorleg på dette, og det er jo sjølvsagt ikkje noko me ønskjer skal halde fram.

Det var fire seperate stadar på Ås der søppelcontainarar har blitt sett fyr på.

Fleire søppelcontainarar ved Sæ barnehage vart sett fyr på. Foto: Jonas Sætre/Stord24