Snøballkasting, tyggis-grising og å slå opp telt er noko av det politiet skal ha høve til å sanksjonere mot, i følgje det nye forslaget til politivedtekter i Stord kommune. Foto: Pixabay
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Dette er reglar som ikkje vil bli handheva, og dermed delegitimerer ein reglane, sa Geir Angeltveit frå Venstre, som blei tydeleg irritert av detaljnivået på mange av reglane.

Du har ikkje lov til å kaste sigarettsneipar eller tyggisar på gata. Du kan ikkje sykle gjennom ein gravplass. Det er ikkje lov å kaste snøball på offentleg stad. Du må spør politiet om lov før du henger opp plakatar rundt om i byen.

Dette er blant rådmannen sitt forslag for reglar som inngår i dei nye politivedtektene på Stord, som skal bli vedtekne av politikarane og sendt ut på høyring.

Politilova seier at alle kommunar skal ha lokale politivedtekter, som skal vere med å bestemme kva slags oppførsel politiet skal kunna reagere på.

– Må jenter som vil selje lemonade spør politiet?

Men forslaga til vedtektene, som går på alt frå ro og orden og tigging til tilgrising og telting, fekk kritikk av enkelte av politikarane i formannsskapet, då dei skulle godkjennast førre veker.

– Dette er reglar som ikkje vil bli handheva, og dermed delegitimerer ein reglane, sa Geir Angeltveit frå Venstre, som blei tydeleg irritert av detaljnivået på mange av reglane.

- Annonse -
- Annonse -

– Skal eg verkeleg måtta spørje politiet dersom eg vil dele ut eit flygeblad? Skal to jenter som vil selje lemonade måtta spørje politiet om det? Dersom noko vil spele på ein gitar og få pengar i ei bøtte, skal det vere noko politiet må bøtelegge?

Skapar meir ulemper

Ho fekk støtte av Silje Vatna frå Senterpartiet.

– Det er nokre punkt her som skapar meir ulempe enn dei gagnar. Me burde la noko vere sunn fornuft og ikkje lage reglar mot alt.

Sp-representanten beit seg særleg merke i eit punkt der det står at ein må søkje politiet om lov dersom ein «ønskjer å bruke gåande, køyrande eller flygande reklame», i nærleiken av offentleg stad.

- Annonse -

– Alle firmabilar har jo reklame. Skal alle bilar måtte søke politiet for å køyre gjennom sentrum?

Lov og rett-partiet Framstegspartiet sin representant, Sigbjørn Framnes, sa seg ikkje heilt samd.

– Utgangspunktet må jo vere at politiet skal ha høve til å sanksjonere dersom det blir eit problem. Eit enkeltståande telt bak kulturhuset er ikkje noko problem, men blir det ein teltleir så blir det eit problem.

– Men å sykle gjennom ein gravplass som om det er ein veg der, er upassande. Det er greit at politiet kan slå ned på det som er openberre brot på normal folkeskikk.

«Kan»-reglar og ikkje «skal»-reglar

Kommunalsjef Knut J. Gram understreka også at politivedtektene regulerer kva politiet kan handheve, og ikkje skal.

– Mykje av det som står her går på kva politiet kan. Der gir politiet ein heimel til å gripe inn dersom det er forstyrrande. Så kan sjølvsagt kommunestyret velje å ta vekk noko som ein ikkje meiner er hensiktsmessig. Men merk dykk er dette er kva politiet kan og ikkje kva dei skal.

Formannskapet vedtok dei nye reglane, men det vart varsla at endringar ville kome fram mot endeleg handsaming i kommunestyret.

- Annonse -