Ingenting å seie på idyllen på øya Teløy. Her frå Pilapollen på sørspissen av øya. Foto: Friluftsrådet Vest
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Blar opp 760.000 kroner til grunneigarane for å gjere øyperla Teløy i Fitjar om til friluftsområde.

Friluftsrådet Vest har sikra seg 200 nye dekar av øyperla Teløy i Fitjar, og vil no gå i gang med å etablere turstiar mellom dei ulike hamnane på øya.

– No har me etter søknad til Miljødepartementet fått tilsegn om støtte til å sikre ein større del av denne vakre friluftsperla i Fitjar-skjærgarden. Forhandlingane med grunneigarane har lukkast, og me har fått på plass viktige servituttavtalar med grunneigarane, skriv Friluftsrådet Vest.

Vil binde hamnane saman

Tidlegare i år har Friluftsrådet etablert ei ny flytebrygge på sørsida i den populære båtplassen Pilapollen sør på øya, og det skal etablerast tursti derfrå til trebrygga på austsida av øya og vidare nord til Teløyhamn.

– Frå før hadde me sikra den austlege delen av øya og bygd ein kai der. Så, i 2005, fekk me sikra oss vestsida. Og no sist har me fått ein servituttavtale på det mellomliggande området, slik at me binder områda saman. No har me sikra over halvparten av øya som er på på 800 dekar, fortel Odd Bjørn Saltnes i Friluftsrådet Vest.

Tidlegare i år innstallerte Friluftsrådet Vest denne nye flytebrygga i Pilapollen, sør på Turøy. Foto: Odd Bjørn Saltnes/Friluftsrådet Vest
- Annonse -

Kan låne robåt

Dei 760.000 kronene Friluftsrådet Vest måtte ut med til grunneigarane kjem frå Miljødepartementet.

– Me har allereie vore i terrenget og merka litt, og skal lage turstiar og bringe desse områdene i saman. Me skal legge til rette for meir aktivitet for dei som kjem, og setje opp skilt og infotavlar. Og gjere at folk kan oppleve øya som den perla som det er.

– Men kva med dei som ikkje har eigen båt?

– Ja, det kan du seie. Vanlegvis er det vanskeleg å få pengar til øyar som ikkje alle kan nå. Men når dei har noko igjen på slutten av året så blir det litt pengar til desse øyane også. Me har hatt ein robåt som folk kan låna gratis. No har den ikkje vore der dei siste åra då det var problem med å få folk til å halde den ved like. Me har ikkje gitt opp, og den kjem tilbake, lovar Saltnes.

- Annonse -