Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Alle naudetatane rykte tysdag morgon ut til brann i eit bustadhus på Ådland.

Oppdatering: kl. 10.40 melder politiet at dei byrjar få kontroll på brannen.

Det var tidvis svært stor røykutvikling då eit bustadhus i Ådlandslio byrja å brenne tysdag morgon. Slukningsarbeidet var omfattande med røykdykkarar på plass.

– Me jobbar framleis med å få kontroll på brannen, sa innsatsleiar Jan Tore Bruckner i Stord brann og redning då Stord24 var på staden kl. 9.30.

Han sa at det ikkje er fare for at heile bustaden i Ådlandslio kan bli overtent, då dei har isolert brannen til toppetasjen.

– Me har røykdykkarar som jobbar med slukningsarbeidet. Me har klart å isolere brannen til toppetasjen.

- Annonse -

Ingen heime

Brannen vart varsla kl. 08.47 tysdag morgon, av ein såkalla trippelvarsling. Politiet kom raskt i kontakt med bustadeigarane, som ikkje var heime då brannen braut ut. Trass i at huset ligg tett på andre hus, var det ingen andre huseigarar som blei evakuerte.

– Me har bede folk om å lukke vindaugane og halde seg innandørs, fortel innsatsleiar i politiet Henning Vik.

Politiet har ingen teori om kva som kan vere årsaka til brannen, og vil gå i gang med tekniske undersøkingar når slukningsarbeidet er fullført. Ifølgje huseigar er huset under oppussing.

Saka vert oppdatert.

- Annonse -