Foto: Thomas A. Hjelmen
- Annonse -

Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo.

Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå Stord lufthamn. Samanlikna med samme periode i fjor utgjer dette ein auke på 2.290 reisande eller 11 prosent. Kabinfaktoren på flygingane ligg no på nærare 70 prosent.

– Talet på privatreisande er stadig aukande. Halvparten av dei reisande er no forretningsreisande og den andre halvparten er privatreisande, skriv lufthamnsjef Jan Morten Myklebust i ei melding.

Det har vore fleire krevensaukar i avgangane frå lufthammna i løpet av året. No er håptet til flyplassjefen at DAT vil auke endå meir.

– Lufthamnadministrasjonen har jamnlege møter med DAT om frekvensauke og håpet er at flyselskapet no vel å auka frekvensen på Osloruta ytterlegare. Ein morgonavgang fredag står høgt oppe på ynskjelista.

I dag er det 13 rotasjonar per veke frå Sørstokken.

- Annonse -