Representantane frå lag og organisasjonar i Fitjar stråla om kapp med sola. Foto: Ingrid Hovstad, Fitjarposten
- Annonse -

– Då har eg delt ut ein halv million kroner. Det var fort gjort, var orda til Agnar Aarskog, styreleiar i Fitjar Kraftlag, etter Kraftlaget si årlege pengeutdeling.

Av: Ingrid Hovstad, Fitjarposten

Fitjar Kraftlag dela i år ut 550.000 kr til lag og organisasjonar. Både Aarskog og Therese Nysæther, dagleg leiar i Fitjar Kraftlag, håpar ein i åra framover kan dela ut enno meir pengar til lag og organisasjonar.

Heile 21 små og store organisasjonar fekk midlar ved kveldens utdeling, alle med ein ting til felles; dei utviklar Fitjar. Fitjar Kraftlag har som mål å gje att til Fitjarsamfunnet, og stør initiativ som kan koma alle på Fitjar til gode.

– Dette er den største dagen i året for meg, sa Aarskog, som hadde æra av å ropa opp eit og eit lag under tildelinga.

Med 21 lag fekk ein eit vidt spektrum av organisasjonar, og tiltak for alle aldersgrupper fekk stønad. Søre Stølen velforeining fekk midlar til lekeplass, Stiftinga Fitjar Frivilligsentral fekk midlar til ope hus for ungdom, og Fitjar eldreråd fekk midlar til eldredagen.

- Annonse -

Fitjar teaterlag fekk 50.000 til lysutstyr. Dette skal vera tilgjengelig i kultursalen, og kan dermed koma mange andre organisasjonar til gode.

Representantar frå dei 21 organisasjonane takka for stønaden, og tok nøgd med seg midlane attende til sine lag.

Her er heile lista over kven som fekk stønad:

2004-kullet Rimbareid skule24 000,-
Stord Røde Kors Barnehjelpen5 000,-
Fitjar Idrettslag120 000,-
Stiftinga Fitjar Frivilligsentral25 000,-
Søre Stølen velforeining10 000,-
Fitjar Bygdeungdomslag50 000,-
Vestbøstad vel50 000,-
Temakveldgruppa5 000,-
Fitjar racingteam10 000,-
MOT Fitjar6 000,-
Fitjar Teaterlag50 000,-
Fitjar kyrkje diakoninemnda10 000,-
Fitjar skytterlag25 000,-
Fitjar Mållag5 000,-
Fitjar Eldreråd10 000,-
Fitjar sogelag15 000,-
Dåfjorden velforeining20 000,-
Osternes grendalag20 000,-
Venner av Slåtterøy fyr20 000,-
Redningsselskapet RS Ung Stord10 000,-
Fitjar skulekorps og Fitjar musikklag60 000,-
- Annonse -