Thea Mansee har hatt status som drapsmistenkt for det eine av dei to dødsfalla som skjedde i badstova på garden der ho bur i Sveio. Foto: Jonas Sætre/Stord24/privat
- Annonse -

Kvinna var drapsmistenkt etter at to menn døydde i badstova på garden hennar i Sveio med eitt års mellomrom.

For få år sidan var ho ein travel kaféeigar på Stord. Ho dreiv kafeen Lille Berlin på Amfi-senteret i Leirvik og seinare ein kafé med same namn i Sagvåg.

Men det siste året har Thea Manseen fått livet snudd på hovudet, etter at politiet har peikt ho ut som drapsmistenkt i samband med det eine av dei to dødsfalla som skjedde med eitt års mellomrom i badstova på garden der ho bur i Sveio kommune.

Politiet har tidlegare uttalt til Stord24 at dei hadde mål om å bli ferdig med saka før sommaren, etter å ha jobba med saka i snart eit år. I følgje forsvarar Patrick Lundevall-Unger er saka no i sluttfasen, men framleis ikkje formelt ferdig etterforska av politiet.

Les også: Tidlegare næringsdrivande på Stord mistenkt etter mistenkeleg dødsfall

– Blir ingen sak

Men no fortel Lundevall-Unger til Stord24 at politiet i ein samtale med han har gjort det klart at det ikkje vil bli teke ut tiltale mot Mansee.

- Annonse -

– Eg meiner å ha fått stadfesta at dei ikkje vil køyre ei sak mot klienten min, seier Lundevall-Unger.

Politiet ønskjer ikkje å stadfeste eller avkrefte desse opplysningane overfor Stord24, men politietterforskar Hans Gunnar Meland i Sør-Vest politidistrikt kjem med følgjande kommentar:

– Politiet har fått nokre etterforskningssteg, men ventar framleis på eit par. Når me har motteke alle etterforskningsstega vil politiadvokat ta innstilling og sende over til statsadvokaten i Rogaland, seier Meland.

Kvinna som bur på ein gard i Sveio er vore drapsmistenkt sidan i fjor sommar. Foto: Marita Aarekol/Bergens Tidende

– Nedslåande politiarbeid

Forsvararen opplyser at han no går ut med denne informasjonen på bakgrunn av påkjenninga den pågåande saka er for klienten.

– Eg synest politiet har jobba veldig sakte, og me må ikkje gløyme at det politiet prøvar å ta ho på er ei drapssak. Eg meiner at når politiet no etter alle desse månadane seier dei ikkje har nokon ting, så er dette ganske nedslåande. Det burde dei gjort lenge før.

Lundevall-Unger reagerer til dømes på at DNA-sporet er noko politiet burde ha sjekka ut på eit mykje tidlegare tidspunkt.

– Klienten min har det svært dårleg psykisk, og ho lever i eit bygdesamfunn der ho kjenner seg stigmatisert. Difor er det ufatteleg viktig at ho no blir reinvaska. Eg som advokat er sjokkert over at politiet har brukt så lang tid på å sjekke ho ut.

Tysk vitne

Som ein del av etterforskinga til politiet har dei fått tysk politi til å avhøyre eit tysk vitne som var til stades på garden under det andre dødsfallet. Det skal mellom anna vere oversettinga av dette avhøyret som gjer etterforskinga forsinka.

Det er i tilknyting til det siste dødsfallet at Mansee fekk status som mistenkt. Dette skal mellom anna ha vore på bakgrunn av at avdøde sitt DNA vart funne under neglane hennar. I følgje VG viser obduksjonsrapporten at begge mennene døydde av kolosforgiftning.