mandag, 18. november 2019
- Annonse -
Heim Nyhende Næringsliv Følg den lange ferda til Aasta Hansteen

Følg den lange ferda til Aasta Hansteen

1165
Understellet til Aasta Hansteen brukte to månadar på den lange reisa frå Sør-Korea til Stord i fjor sommar. Foto: Statoil
- Annonse -

Denne giganten av ein plattform er snart på Stord. Under kan du følgje reisa til substrukturen til Aasta Hansteen gjennom heile verda.

Av: Chris Ronald Hermansen, Sysla.no

Frå før er innstallasjonen på havbotn på Aasta Hansteen-feltet den hittil djupaste operasjonen på norsk sokkel. Spar-plattforma som skal nyttast er også den største av sitt slag, ikkje berre på norsk sokkel, men i verda, skriv Sysla.

Sysla treff prosjektdirektøren for Aasta-utbygginga, Torolf Christensen, på Kværner-verftet på Stord, der han får ei omvisning blant fleire store prosjekt som selskapet driver for tiden.

Innenfor gjerdene til verftet skal både Njord A-plattformen oppgraderast og forpleiningsplattformen til Johan Sverdrup setjast i saman i tida framover. Stord er også ein viktig stad for Aasta Hansteen-prosjektet, som Christensen leiar.

Torolf Christensen, prosjektdirektør for Aasta Hansteen. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Her skal me ferdigstille og kople saman dei to delane som me byggjer på Huyndai Heavy Industries-verftet i Sør-Korea. Substrukturen, altså understellet, kjem etter planen til Norge i slutten av juni. Plattformdekket kjem om lag fire månedar seinare, fortel han.

- Annonse -

Enormt byggesett

Dette er ikkje eit kva som helst byggesett. Dei to delane som Christensen viser til er spar-eininga og sjølve plattformdekket. Ein spar-plattform som Aasta Hansteen har ein vertikal, sylinderforma eining med eit dekk på toppen. Dette sylinderet blir ballastert med vatn og jernmalm, for å auke vekta. Dette fører til å halde plattformen stabil i farvatna der Aasta-Hansteen-feltet ligg.

– Prosjektet er unikt på fleire måtar. For det første er det første gong det vert utført eit feltutviklingsprosjekt i dette området, som ligg 30 kilometer vest for Bodø. For det andre vert det gjort på eit havdjupne på 1300 meter, noko som er eit skritt lenger enn kva som er gjort på norsk sokkel før, fortel prosjektdirektøren.

Eitt år til den skal ut

Prosjektet har tidligere blitt både utsett og dyrare enn forventa.

Men no er alt er i rute, ifølgje Christensen. Når spar-eininga kjem til Norge, skal den plasserast vertikalt i vatnet. Deretter vil plattformen flytast over, og bli kopla saman med spar-eininga under. Dette arbeidet vil føregå framtil vårparten 2018, før den vert taua ut til feltet.

– Der ligg allereie havbotnutstyret og forankringslinene til havbotn klare, og arbeidet til havs skal vere unnagjort slik at produksjonen kan starte i fjerde kvartal 2018, fortell han.

Her kan du sjå video av uttauinga av plattformen:

- Annonse -