Vibecke Beyer rosar skuleleiinga i Stord kommune for å reagere på utsegna frå lærar ved Stord ungdomsskule, Jens Thoresen. Foto: Kari Mendelev von Svanberg/privat
- Annonse -

DEBATT: Vi skal og må få tillate oss å være kritiske til høylytte ytringer fra en lærer som er illojal mot egen institusjons mål. 

Av: Vibecke Beyer, Stord

Jens Toresen har fått kommentarer så hatten passer for sine ytringer om StoraPride på facebook. Toresen selv mener at det er nettopp hatten som fraskriver ham ansvar og gir ham tilstrekkelig avstand fra lærerprofesjonens etiske plattform.

Religionsfrihet og ytringsfrihet er en basal menneskerett jeg og de aller fleste av oss setter svært høyt. Derfor er også debatt om det Thoresen mener er uproblematisk; – å skille mellom rollene som ungdomsskolelærer og pastor, også veldig vanskelig.

Thoresen uttaler til Stord24 at han har skrevet innlegget i kraft av sin rolle som pastor. Dersom Jens Thoresen utelukkende hadde benyttet profilen til «Kristkyrkja på Stord», der han er pastor og administrator til å forkynne sitt budskap, ville jeg kunne akseptere hans argumentasjon om at det er «Pastor Thoresen» som forkynner. Da ville svar på spørsmål om sammenblandingen av roller ligget nærmere hans egen vurdering og forventning om at vi skal skille like godt på hans roller som han selv mener at han gjør. Men denne opplagte muligheten og løsningen på noe han vet vil skape harme og mistillit velger han altså ikke.

Jens Toresen anvender også sin profil «Jens Thoresen» på sosiale medier som verktøy for å bruke friheten til å ytre seg og kallet til å forkynne hva han mener om det forestående arrangementet, og på den måten ber han oss alle om å respektere at han setter ytringsfriheten foran lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar i møte med elever og foresatte.

- Annonse -
- Annonse -

Hans private profil på Facebook møter selvsagt elever som del av det sosiale nettverket på Facebook, og på ungdomsskolen er Jens Thoresen først og fremst deres lærer. En lærer som bruker profilen sin på Facebook uten tilstrekkelig profesjonell integritet og etisk bevissthet om sin rolle overfor ungdommer i Stord-skolen. En lærer som nå ikke lenger representerer grunnleggende trygghet og omsorg for alle skolens elever.

- Annonse -

Det er lite ved valget av å skrive dette innlegget på sin egen side, i stedet for å publisere kun siden til Kristkyrkja på Stord der han er pastor, og senere intervjuet med ham i Stord24, som vitner om at Jens Thoresen er spesielt omsorgsfull og hensynsfull overfor sårbar homofil ungdom på sin egen arbeidsplass. Ei heller bevisst makten han har i kraft av sin rolle og posisjon som lærer for våre ungdommer. Dette gjør han ganske klart for oss når han også åpner sitt eget innlegg med å skrive; «Eg kvir meg til å skriva dette innlegget. Mange vil mislika det, og nokre bli sinte. Det får våga seg.»

Vi skal og må få tillate oss, også arbeidsgiver, som nå ved kommunalsjef Mariann Jacobsen Hilt i Stord kommune har uttalt seg og agert og reagert på innlegget, å være kritiske til høylytte ytringer fra en lærer som er illojal mot egen institusjons mål. Det er rett og flott at kommunalsjefen tar dette på alvor og aldeles legitimt å stille spørsmål ved om dette er så aldeles problemfritt at vi skal overse å verne elever mot krenkelser og tydelige holdninger som kan påvirke dem man underviser – uavhengig av religionsfrihet og når på døgnet ansatte utfører dem.

Stor honnør til Stord SU som har tatt initiativ til og arrangerer Stord sin første feiring av homofil stolthet. Det er viktig og nødvendig. Det er dessverre fortsatt store forskjeller på holdninger til homofile – mellom by og land, fra religion til religion, og fra menneske til menneske.

Jeg håper Storapride vil få en oppslutning ingen så for seg. At vi alle trekker inn til sentrum på lørdag som svar til Thoresen og andre som har valgt å ta så tydelig avstand fra homofili, skeiv kjærlighet og mangfold.