Foto: Stord KrF
- Annonse -

Lokallaget til partiet på Stord støttar ikkje Knut Arild Hareide sitt ønskje om å samarbeide med Arbeidarpartiet.

Kristeleg Folkeparti sitt lokallag på Stord hadde i går medlemsmøte på Leirvik bedehus, der dei mellom anna diskuterte den brennheitte saka om partileiar Knut Arild Hareide sitt retningsval.

Bakgrunnen er at Hareide for nokre veker sidan flagga at han ønskjer å samarbeide med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Mange spekulerer i at dette kan felle den sitjande regjeringa allereie før jul.

Men det er landsmøtet til partiet som skal ta stilling til saka 2. november, og det er delegasjonane frå lokallaga som vil påverke skjebnevalet.

Fleirtal støttar høgresida

Konklusjonen frå gårsdagens møte på Stord er at eit fleirtal går i mot Hardeide sitt retningsval, og vil heller at partiet skal tilhøyre høgresida i rikspolitikken.

– Me hadde ein god debatt, der dei ulike meiningane var representerte. Men eit fleirtal av medlemmane ønskjer å søkje støtte til høgresida. Det er eit råd som blei gitt, fortel lokallagsleiar Dag-Ove Fauskanger.

- Annonse -

Likevel har lokallaget respekt for mindretalet i partiet, og kjem til å sende ein delegasjon på tre medlemmer til fylkesårsmøtet, der to av tre støttar samarbeid med høgresida.

– I delegasjonen som blir sendt er det folk med ulike meiningar. Det var eit prinsipp me blei einige om. Me opplever ikkje at det er splitting i lokallaget sjølv om me har ulike meiningar om retningsvalet.

– På Stord er KrF i koalisjon saman med Arbeidarpartiet, kvifor ønskjer de ikkje dette i rikspolitikken?

– Det kan hende at folk har ulik oppfatning av lokalpolitikken og rikspolitikken. Det ser ein litt rundt i landet også, at politikarar som samarbeider godt med Ap lokalt ikkje ønskjer det sentralt. Argumenta er vel at folk synest rikspolitikken blir meir ideologisk, seier Fauskanger.

Få nye medlemmer

Dei siste vekene har det vore mange medieoppslag om ein sterk auke i medlemmer som ønskjer å påverke partiet i ulike retningar, både frå venstresida og frå høgresida. Fauskanger har ikkje opplevd dette på Stord.

– Nei, me har ikkje merka noko til dette på Stord. Me har fått nokre få nye medlemmer, men det er gjerne gamle medlemmer som har meldt seg inn igjen i partiet.

Fylkesårsmøtet til partiet blir halde 27. oktober, før landsmøtet 2. november då endeleg avgjersle blir datta.

- Annonse -