- Annonse -

DEBATT: Hvis Vestlandet ikke lykkes, så lykkes ikke Norge. Derfor er det viktig å satse på et prosjekt som er svært viktig for å videreutvikle verdiskapningen her vest. 

Av:  Silja Ekeland Bjørkly, Vestland Høgre,
Harald Victor Hove, Bergen Høyre,
Harald Larssen Lønning, Haugesund Høyre,
John-Petter Hernes, Stavanger Høyre,
Ole Ueland, Rogaland Høyre

Vår visjon er at Vestlandet skal bli det mest attraktive bo- og arbeidsmarkedet i landet. Vårt mål er at et allerede fantastisk næringsliv skal gis mulighet til å utvikle seg og vokse i vår landsdel. For vi tror på Vestlandet, og skal vi lykkes må vi realisere fergefri E39.

Fergefri E39 er mer enn bare en vei. Det er et prosjekt som sørger for et langt større og mer attraktivt arbeidsmarked for vestlendingene. Langs hele kysten vår finner vi næringer, for eksempel innen petroleumssektoren, fiskeri og havbruk, verftsindustrien, fornybarnæringen og reiselivsnæringen, som bidrar med verdiskaping som kommer hele landet til gode.

Vi som bor her vet hvilke verdier vi skaper her i vest. Det er på skuldrene til hardtarbeidende vestlendinger at statskassen vokser, slik at vi kan bygge skoler, sykehjem og infrastruktur i hele landet. Skal vi også sikre fremtidens velferd er vi avhengig av Vestlandet. For hvis Vestlandet ikke lykkes, så lykkes ikke Norge. Derfor er det viktig å satse på et prosjekt som er svært viktig for å videreutvikle verdiskapningen her vest.

På Østlandet, i regionen som omfattes av det nye intercity-triangelet, vil det bo omtrent 2,5 millioner mennesker. Dette prosjektet vil gjøre det mulig å pendle kollektivt til jobb i Oslo-området fra Moss, Drammen, Hønefoss eller Jevnaker, og motsatt. Det gir Østlandet enorme muligheter for å utvikle og satse i landsdelen. På Vestlandet gjør våre dype fjorder og høye fjell at vi har en langt mer krevende arbeidsmarkedsregion.

- Annonse -

Vi skylder innbyggerne på Vestlandet og næringslivet muligheten til å komme raskt frem og trygt hjem. Men det er ikke bare sikkerheten og forutsigbarheten til innbyggerne og næringslivet som er viktig, også miljøgevinsten ved å ferdigstille Hordfast og Rogfast er enorm. Vi ønsker å flytte trafikken fra fly til buss. I praksis betyr det at vi kan redusere 8.000 avganger mellom Bergen og Stavanger. I dag tilsvarer det 34.000 tonn CO2, og 1.2 millioner «flyseter» i året. Busselskapene er allerede i gang med å legge til rette for egne busser for pendlere, og Kystbuss-tilbudet vil bli utvidet.

Vi må ha ambisjoner på vegne av regionen vår. I denne saken er det derfor viktig at Vestlendingene snakker med én stemme. Høyre vil legge til rette for at fergefri E39 blir realisert snarest, slik at også vår region kan bindes sammen til ett felles bo- og arbeidsmarked.

- Annonse -