Gulating lagmannsrett. Foto: Wikipedia (CC-lisens)
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dei to unge mennene frå Stord anka til lagmannsretten etter at dei blei dømt for å ha skambanka ein mann på fest. Det burde dei ikkje ha gjort.

Det var i desember i fjor at dei to unge mennene i starten av 20-årene blei dømt til fengsel i seks månadar i Sunnhordland tingrett for å ha utført grov vald mot ein rundt 50 år gammal mann på ein fest.

Valden førte til at mannen fekk to brot i handleddet, blodutreiing ved auga og måtte sy 10 sting etter kutt i hovudet.

Dei unge mennene ville ikkje akseptere straffa, og anka dommen til Gulating lagmannsrett.

Pedofilirykte

Bakgrunnen for episoden var at fornærma blei med ei kvinne heim på nachspiel etter å ha vore på byen på Leirvik. Her var det fleire unge folk, mellom anna dei to domfelte.

- Annonse -

Det var då mannen dansa med kjærasten til ein av dei domfelte som skal ha utløyst hendinga. Det oppsto at eit rykte om at mannen var pedofil, sidan han var 20-30 år eldre enn dei andre festdeltakarane.

Mannen forlot då festen då han skjønte han var uønskt, men dei to domfelte følgte etter han og slo og sparka mannen etter ein konfrontasjon.

Finn prov for valden

Dei to mennene i 20-åra har berre delvis erkjent valden, men retten meiner det er bevist at dei har utført alle valdshandlingane.

– Det finst prov for at dei tiltalte forsettleg i fellesskap påførte fornærma dei nemnde skadane, og det er lagt til grunn som bevist at dei begge samtidig slo og/eller sparka fornærma fleire gonger enn dei har erkjent, skriv retten.

Lagmannsretten kom difor fram til å forlenge straffa til åtte månadar fengsel.

– I skjerpande retning visast det til dei skadane fornærma fekk, og den lange sjukemeldingsperioden som var naudsynt.

Ikkje formildande

Retten meiner det ikkje er formildande for straffa at mannen dansa med kjærasten til den domfelte.

– Det er ingen opplysningar om at fornærma føretok seg noko utilbørleg, i forhold til NN sin kjærast, og det kan ikkje verke unnskyldande at dei baserte seg på eit rykte som oppsto på festen.

Dei unge mennene må også betalte 30.000 kroner i erstatning til fornærma, noko som heller ikkje vart med i dommen frå Sunnhordland tingrett.

- Annonse -