Foto: Google maps
- Annonse -

Geir Angeltveit (V) var den einaste politikaren i utval for miljø og samferdsle i Hordaland som røysta for å løyve pengar til gang- og sykkelveg på Litlabøvegen.

Vegansvarleg i Stord kommune, Harald Oddvar Sæbø har på vegner av kommunen sendt søknad til Hordaland fylkeskommune om å bygge gang- og sykkelveg i samband med at dei skal legge ny vassleiing på strekninga mellom Vassenden og Stuva.

– Dette er ein fantastisk moglegheit til å gjere deler av Litlabøvegen trafikksikker, sa Sæbø.

Geir Angeltveit i Venstre. Foto: Hordaland fylkeskommune

Berre Angeltveit (V) røysta for

Men då saka skulle handsamast i utvalet på onsdag, blei løyvinga røysta ned med eit stort fleirtal. Den einaste politikaren som gjekk inn for å løyve pengar var Geir Angeltveit (V).

– Eg føreslo at me skulle omprioritere tre tiltak for å frigjere midlar til Litlabøvegen. Men det blei nedstemt av alle dei andre partia.

– Eg prøvde å få dei til å sjå kor kostnadsbesparande dette er når dei unasett skal grave. Men dei vill ikkje prioritere det, seier Angeltveit.

- Annonse -
- Annonse -

Han er spesielt skuffa over partia som lokalt har røysta ned Stordpakken, og som har vist til at det likevel vil vere mogleg å skaffe pengar frå fylket.

– Ap, Sp og Frp seier at fylket har eit eigaransvar for fylkesvegane og ikkje skal ha Stordpakken. Så viser det seg at dei faktisk ikkje prioriterer å bruke pengane på det, og spesielt når ein har eit såpass gunstig prosjekt. Då lyt ein spørje seg: kva tid skal ein då få pengar? Kor gode argument må du ha for Litlabøvegen før partia er villige for å enten gå for Stordpakken eller løyve pengar? Denne saka er håplaus.

Skuffa over eige parti

Linda Grundtvig i Stord Frp var ein av dei som jubla då kommunen søkte om gang- og sykkeveg.

- Annonse -

– Me har alltid meint at dette er vegen å gå, i staden for å heile tida klamre seg til Stordpakken for å realisere vegprosjekt. Mange har meint at det ikkje finst høve utanfor bompengar. No ser me at dette ikkje stemmer, sa Grundtvig.

Linda Grundtvig i Stord Frp. Foto: Stord kommune

Grundtvig er tydeleg skuffa over eige parti når Stord24 fortel ho at Frp røysta i mot å løyve dei 6,2 millionane.

– Røysta Frp også i mot? Nei… Dette synest eg var skuffande, rett og slett. Dette er trist og leit for Litlabø-folket. Me hadde store forhåningar om dette. Eg ville jo trudd at fylket kjente til kor trafikkfarleg denne vegen var.

– Viser dette at argumenta som Frp brukte i mot Stordpakken ikkje er haldbart?

– No er det jo framleis mykje midlar å søkje på. Det er klart at ein må ikkje gi opp å søkje etter midlar. Då er det noko ein må jobbe vidare med, seier Grundvig.

PS: Sigbjørn Framnes i Frp opplyser at grunnen til at partiet ikkje røysta for Angeltveit sitt forslag er fordi det vart lagt opp til å omprioritere tiltak frå andre prosjekt som allereie var påbegynt. Han seier også at slaget ikkje er tapt, då saka skal opp igjen i fylkesutvalet etter påsken.