Illustrasjon: Norled
- Annonse -

Norled får støtte til hydrogen-ferge, sammen med flere klyngepartnere i NCE Maritime CleanTech.

Av Marie Misund Bringslid, Sysla

Norled og en rekke partnere i Flagships-prosjektet har fått 5 millioner euro, tilsvarende om lag 49 millioner kroner, til to planlagte hybrid-båter.

En av disse er fergen som skal settes inn på Finnøy-sambandet utenfor Stavanger, og skal settes i drift i løpet av 2021.

– Både EU og skipsfarten ser hydrogen som en viktig bidragsyter i klimakampen. Dette innovasjonsprosjektet vil bli svært viktig for å demontrere teknologien, egenskapene og aksepten for maritime hydrogenløsnnger, sier Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime CleanTech på Stord.

Midlene skal også gå til et hydrogenfartøy som skal settes i drift i Frankrike. Der skal en såkalt push båtoperere for Companie Flyvial de Transport (CFT) på en av landets mest krevende elver, Rhône.

- Annonse -

Det er gjennom EU-programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking at midlene blir delt ut.

Fergeselskapet meldte i november i fjor at de skulle bygge verdens første hydrogen-elektriske ferge til sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik i Rogaland, og kan dermed få to hydrogenferger.

– Norled har tatt en ledende rolle i utviklingen av nullutslippsferger. Dette innovasjonsprosjektet vil bli et viktig neste sted i demonstasjonen av maritimt brenselcelleteknologi, både operasjonelt og kommersielt. Ved å bygge på eksisterende kunnskap fra andre pågående hydrogeninitiativ rundt om i verden, vil prosjektet også bidra til en betydelig reduksjon i kostnadene for maritime brenselcellesystem, sier teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik.

Målet er at begge fartøyene skal gå på hydrogen produsert av fornybar energi. Driften av fartøyene vil dermed skje med null utslipp.

I tillegg til EU-midlene, vil skipseierne CFT og Norled gå inn med betydelige investeringer for å få realisert fartøyene.

Prosjektene skal også bidra til å bygge opp et europeiske nettverk som dekker leveransekjeder for hydrogen, skipsdesign, produksjonskunnskap og regulatorisk kompetanse.

Flagships-prosjektet består av ni europeiske partnere: Norled, CFT, ABB, LMG Marin, Ballard Europe, PersEE, VTT Technical Research Centre og Finland, NCE Maritime CleanTech, samt Westcon Power & Automation (som snart blir en del av samarbeidet).

- Annonse -