Wichmann-samlinga på Rubbestadneset er initiativtakar til prosjektet. Foto: Youtube
- Annonse -

Fylkespolitikarane gir midlar til Sunnhordland museum for å styrke samarbeidet på tvers av dei frivillige aktørane i regionen.

Dei 380.000 kronene som fylkespolitikarane nyleg har vedteke å løyve til prosjektet, skal brukast på å få fram betre og nye ordningar for samarbeid med lokale aktørar. 

– I dette prosjektet skal me få fram behova til dei mange ulike aktørane som driv maritimt samlings- og formidlingsarbeid i heile regionen vår. Det komande året skal me ved regionmuseet invitera til fleire fellesaktivitetar, skriv museumsdirektør Håvard Tvedte i ei melding.

– Det er mykje me kan samarbeida om for å få fram den stolte regionhistoria. Både undervising, innsamling og utstillinga.

Eit av tiltaka vil vere kurs med tips om korleis samlingane best kan guide turistar og besøkande.

– I tillegg vil me etablera ei ny nett-teneste som vil synleggjera dei mange viktige aktørane. Målet er ei best mogleg oversikt som skal gjera det lettare å finna fram til både samlingar og ressurspersonar, seier Tvedte.

- Annonse -

Skal samlast på Bømlo

Denne veka skal representanar både frå private og kommunale motorsamlingar i Sunnhordland ta turen til Rubbestadneset for å drøfte framtida til samlingane. Her skal også aktørar frå det offentlege gi råd om økonomi og formidling.

– No får me snakka saman på tvers, samlarar frå heile Sunnhordland. Gjennom slike samtalar vil det truleg visa seg at me har mykje til felles. Me kan gjere
kvarandre endå betre gjennom å ha ein tettare dialog i regionen vår, seier initiativtakar Jan
Willy Folgerø-Holm i
Veteranlaget Wichmann Wärtsilä.