Ingrid Jahn Jordåen i Stord Sp skriv om fastlegar og tariffavtalar. Foto: privat/Pixabay
- Annonse -

DEBATT: Jeg sitter igjen med en opplevelse av at det rett og slett ikke er vilje til å engang vurdere tariffavtaler fra legetjenesten sin side.

Av: Ingrid Jahn Jordåen,
Kommunestyrerepresentant, Stord Sp

Lokalpolitikerne i Stord kommune har i flere saker gjennom det siste året, hatt fokus på seriøsitetskrav til arbeidslivet. Flere av disse sakene har blitt enstemmig vedtatt i både kommunestyret og i utvalg for RHO. Det er kjekt å registrere et tverrpolitisk syn i disse viktige prinsippene for arbeidslivet.

Eksempler på dette er Wizz Air-saken, krav om tariffavtaler i bedrifter som ønsker skjenkebevilgning og sist men ikke minst tariffavtaler til støttepersonell i legetjenesten.

Det er derfor kjedelig å lese at Dr. Sunndal ved Landsbylegane oppfatter lokalpolitikernes ønske om tariffavtale til støttepersonell ved legesentrene i Stord kommune som om vi ikke tar legemangelen alvorlig.

Lokalpolitikere går ikke inn og styrer enkeltbedrifter, men gjorde i august -20 vedtak om at vi ønsket at arbeidsforholdene for støttepersonellet i de legesentrene kommunen eventuelt skulle leie seg inn, skulle være regulert i tariffavtale.

- Annonse -

Vedtaket gjelder ikke spesifikt Landsbylegane legesenter. Vi har heller ingen grunn til å tro at Landsbylegane ikke har gode arbeidsvilkår for sine tilsette, og det er gledelig å høre at de er gode på dette området. Samtidig hører vi historier om at ikke alle legesenter i kommunen tar dette arbeidet like seriøst og derfor har vi forsøkt å ta grep, for å selv kunne være en seriøs arbeidsgiver, slik som vi forlanger av andre.

Et seriøst arbeidsliv handler om mer enn hva man har i timelønn. Når kommunen nå skal inn og betale for leige av kontor og personell, for å sikre rekruttering av nye fastleger, så er det klart at vi ønsker å vite at personellet vi betaler for har gode og seriøse lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Noe annet ville være kritikkverdig.

Sikkerhet for at en har gyldig arbeidskontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, og å ha en tariffavtale som sikrer avtale om forskutterte sykepenger og lønn etter opparbeidet arbeidsansiennitet er noe av det vi ser på som viktig. Å stille krav til ansattes arbeidsforhold i de firmaer kommunen gjør avtaler med er det vanlige.

Jeg har i utvalgsmøter og i diskusjoner med enkelte fastleger i Stord kommune, etterspurt argument om hvorfor tariffavtaler er et så vanskelig tema, og tilsynelatende umulig å innfri. Jeg har pr. dags dato ikke fått andre gode argumenter enn at det handler utelukkende om økte kostnader til de privat næringsdrivende legene.

Hvor store utgifter det er snakk om, har jeg så langt heller ikke fått et estimat på. Forslag om at kommunen eventuelt kan vurdere å bidra økonomisk for å innfri kravet, er blitt avvist eller ikke svart ut. Derfor sitter jeg igjen med en opplevelse av at det rett og slett ikke er vilje til å engang vurdere tariffavtaler fra legetjenesten sin side.

Om dette stemmer, så er det trist for alle parter i denne saken, men jeg håper at jeg tar feil her.

- Annonse -
Forrige artikkelDenne brua blir ein del av strandpromenaden i Leirvik
Neste artikkelFår sterk kritikk og milliongebyr frå Mattilsynet: – Dei mistrur dokumentasjonen vår