Håkon Frode Særsten var mottaksleiar nedlagte Litlabø Mottak. No er han nestleiar ved Stord mottakssenter på Heiane., og skal busetje nye flyktningar på Litlabø. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Nedbygginga av rutetilbodet på Litlabø får store konsekvensar for ungdommane ved Litlabø mottak. No krevjar mottaksleiar Håkon Frode Særsten av kommunen kjem på banen.

Stord24 har tidlegare skrive om Hanne Førland Larsen, som har samla inn over 200 underskriftar for å få Skyss til å revurdere rutekutta som dei har innført på Litlabø. Som ein konsekvens av reduksjon i rutetilbodet må Larsen gå seks kilometer for å kome seg på jobb på laurdagar.

No kjem også mottaksleiar Håkon Frode Særsten ved Litlabø mottak med kraftig kritikk mot Skyss sine ruteendringar. Han meiner nedbygginga av rutetilbodet gjer kvardagen vanskeleg for ungdommane på mottaket.

– Mykje mindre mobilitet

– Det er heilt klart at dette skapar store utfordringar for gutane som bur der ute. Det gir dei enormt mykje mindre mobilitet. Spesielt dette med at dei ikkje kjem seg til Leirvik på bading, kino og slike ting. Det vil jo få konsekvensar for næringslivet på heile Stord at ein neglisjerer Litlabø på denne måten.

Særsten meiner spesielt at manglande busstilbod i helgene gjer livet mykje vanskelegare for bebuarane ved mottaket.

- Annonse -
- Annonse -

– Spesielt det at det ikkje går buss på søndagar er ein stor utfordring for oss. Ungdommane driv jo med fritidsaktivitetar på Vikahaugane og andre plassar, og då er dei heilt avhengig av å at nokon køyrer dei. Det bør iallfall vere ein avgang om morgonen og ein på kvelden på søndagane.

Vil ha politikarane på banen

Mottaksleiaren melder at dei har meld frå om frustrasjonen til Skyss, men at dei ikkje kjenner seg høyrt. I neste veke skal han ha eit møte med ordføraren, der busstilbodet er noko dei vil snakke om.

– Me har kommunisert dette til Skyss, men me føler at det gjerne ikkje er oss dei høyrer mest på. Her burde kommunen engasjere seg meir. No vil me ta dette opp med politikarane. Eg skal ha eit møte med ordføraren i neste veke, og då er dette ein av tinga eg vil ta opp.

- Annonse -
Ordførar Gaute Epland (Ap), foto: Jonas Sætre/Stord24

Ordføraren ber om innspel

Ordførar Gaute Epland (Ap) har fått med seg frustrasjonen over Skyss sine ruteendringar, og har no bestemt seg for å be alle innbyggjarane på Stord om å kome med tilbakemeldingar om dei nye bussrutene.

– Me vil no me leggje opp til at innbyggjarane får kome med innspel om dei nye rutene. Det vil kome info på heimesida til kommunen over helga der folk vil bli bedne om å skrive inn merknader i kommentarfeltet.

Møte med Skyss

Rådmannen i Stord kommune sendte for nokre veker sidan eit brev til Skyss der dei ba om generelt fleire søndagsruter, og gav uttrykk for at kommunen burde ha blitt meir involvert i utforminga av dei nye rutene.

På Bømlo har ordføraren og rådmann vore meir aktive, og bedt om eit møte med Skyss, etter at folkehøgskulen på Finnås har uttrykt stor frustrasjon over rutekutt på kveldstid. Epland opplyser at dette også kan bli aktuelt på Stord.

– Me har allereie fått fleire innspel, og det var grunnlaget for brevet rådmannen skreiv. Kjem det inn fleire viktige innspel vil me ta dette vidare med Skyss, og eventuelt be om eit møte med dei.

- Annonse -