Akhtar Chaudhry. Foto: privat
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

LESERBREV: Human Rights Service har i dag publisert en svært spekulativ artikkel hvor de gjør et forsøk på å klistre meg til religiøs ekstremisme, skriver Akhtar Chaudhry.

Av: Akhtar Chaudhry, nestleder i Hordaland SV

Leter man etter sannhet og kunnskap, skal man lete lengst mulig unna Human Rights Service. De har i dag publisert en svært spekulativ artikkel hvor de gjør et forsøk på å klistre meg til religiøs ekstremisme. Alle som kjenner min over 30 års lange innsats i og for det norske demokratiet, og mot all slags ekstremisme, særlig den religiøse, vet hvor jeg står. Likevel vil jeg her gjøre kort rede for forholdene som ble først omtalt i Stord24.

Jeg vil først slå fast at jeg ikke har hatt noe som helst kontakt med angjeldende miljøet på lang tid. Nedenfor forklarer jeg hvorfor kontakten ble brutt.

Rett etter at jeg flyttet til Stord i fjor, ble jeg kontaktet av noen lokale muslimer som ønsket å finne et passende lokale til en moské/kulturhus. De slet med å forstå regelverket, hadde begrensede språkkunnskaper, og søkte hjelp. Det å ha et samlingssted, et gudshus og et kulturhus er fullt lovlig virksomhet i Norge, og en del av vårt demokrati. Jeg bidro derfor i arbeidet med å finne et passende lokale.

I løpet av den korte tiden vi jobbet sammen, fant jeg ut at styret var under sterk innflytelse av en ung imam med svært kort botid i Norge. Hans holdninger, blant annet til kvinner, og muslimenes samkvem med sine naboer og arbeidskamerater, var uakseptable for meg. Jeg satte da det som en betingelse overfor styret at imamen måtte umiddelbart fjernes fra menigheten hvis jeg skulle kunne jobbe videre med dem. Imamen ble fjernet, men styret klarete ikke å stå imot presset som kom, og gjeninnsatte han. Dermed trakk jeg, og en del andre positive krefter, oss ut av samarbeidet. Punktum ble ettertrykkelig satt.

- Annonse -

Jeg har hele mitt liv jobbet for likestilling mellom kvinner og menn og for å bygge broer over religiøse og etniske grenser. Derfor kunne jeg ikke lenger jobbe sammen med et styre og en imam som stod for det motsatte.

Jeg er veldig glad for at det er rettet oppmerksomhet mot Stord Islamske kultursenter. Det er aldeles viktig at ikke reaksjonære og ekstreme krefter tar denne menigheten som et gissel. Forhåpentligvis vil denne oppmerksomheten bidra til at positive og progressive krefter tar ledelse.

- Annonse -