Viking Lady.
- Annonse -

Aker BP skal ta i bruk Viking Lady under en allerede inngått rammeavtale.

– Vi er svært tilfredse med at Viking Lady blir en del av Aker BP sin operative flåte, og vi ser fram til å videreutvikle samarbeidet under rammeavtalen som vi har inngått, sier Jan Fredrik Meling, CEO i Eidesvik Offshore ASA i en børsmelding.

Tildelingen skjer innenfor den nylig inngåtte rammeavtalen som selskapet inngikk med Aker BP. Rammeavtalen har en varighet på tre år.

Kontraksperioden for Viking Lady er i første omgang på tolv måneder med oppstart umiddelbart, og er godt nytt for et rederi som sliter.

Store tap

Som Sysla har skrevet om tidligere har aksjekursen til Eidesvik Offshore rast de siste årene. I fjor tapte Bømlo-rederiet 317 millioner kroner.

På lik linje med de andre aktørene i denne bransjen, har inntjeningen falt så lavt at rederiet ikke har klart å betale renter og avdrag på lånene de har på båtene sine.

- Annonse -

Fjoråret startet med at Bømlo-rederiet kom i mål med en avtale med kreditorene. Rederiet fikk en reduksjon i avdragene på 72,5 prosent frem til sommeren 2021, mens rentebetingelsene forble uendret.

Til gjengjeld måtte eierne inn med friske penger. Totalt ble selskapet tilført 150 millioner kroner gjennom emisjoner, mens aksjonærgjeld på 30 millioner kroner ble konvertert til aksjer.

Fem i opplag

Flåten til Eidesvik består av 7 forsyningsskip, hvorav 5 går på naturgass.

I tillegg eier rederiet 3 subsea-skip og 12 seismikkskip gjennom det felleskontrollerte selskapet Global Seismic Shipping AS, som Eidesvik eier halvparten av.

5 av båtene ligger i opplag (se oversikt over flåten i Skipsdata).

Eidesvik-flåten var ved utgangen av fjoråret verdsatt til vel 2,8 milliarder kroner. Meglerverdien på båtene, uten kontrakt, er imidlertid anslått til knappe 3,7 milliarder.

– Styret er imidlertid klar over at det er liten omsetning av skip av den type som Eidesvik har og at det derfor knytter seg usikkerhet til salgsverdiene i dagens marked, skrev selskapet i rapporten fra 4. kvartal i 2018.