Supplyskipet Viking Princess. Foto: Eidesvik
- Annonse -

Overskotet til Eidesvik Offshore i 2. kvartal er nesten like stort som inntektene.

Eidesvik Offshore ASA gjekk over 200 millioner kroner i overskot i 2. kvartal, samanlikna med 27 millioner kroner i minus i same periode i fjor.
Ein av årsakene til den store inntektsauken er restoppgjør for Viking Vanquish på 72 millionar kroner.
Eidesvik-sjef Jan Fredrik Meling er nøgd med dei ferske tala, og viser til at vindmarknaden er eit stadig meir viktig segment for Eidesvik.

– Alternative marknader, blant anna innan offshore vind, har tatt noko av subsea-marknaden. Dette er ein trend me trur vil halde fram, står det i rapporten.

- Annonse -
Det samla driftsresultatet var på 243,4 millionar kroner. Det er ei stor auke frå 2. kvartal i året før, då driftsresultatet hamna på 35,4 millionar kroner.
Driftsresultatet enda på 125,7 millionar kroner, mot 89,6 millionar i same periode i 2016.