Supplyskipet Viking Princess. Foto: Eidesvik
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

I årets første kvartal går selskapet fra et positivt driftsresultat til negative 71 millioner kroner.

Av: Adrian Søgnen, Sysla.no/Jonas Sætre, Stord24

Det kommer frem i en børsmelding.

Driftsinntektene til Eidesvik Offshore falt fra 249 millioner kroner i fjorårets første kvartal til 101 millioner i samme periode i år. Det er et tap av omsetning på 148 millioner. Av inntektene utgjorde 83,4 millioner  termineringsvederlag og gevinst ved salg av skip.

Selskapets driftsresultat endte på 71,3 millioner, en nedgang fra positive 56 millioner i første kvartal 2017. Før avskrivninger endte resultatet på 7,1 millioner mot fjorårets 158 millioner kroner.

Dette gir et samlet resultat på minus 51 millioner, mot positive 135 millioner i samme periode i 2017.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Det er mye som tyder på at situasjonen for rederiet ser bedre ut for årets andre kvartal. Forrige uke kom nyheten om at fartøyet Seven Vikiking, operert av Subsea 7, får milliardkontrakt med Statoil for vedlikehold på norsk sokkel.

Subsea 7 beskriver kontrakten som betydelig, noe som for dem vil si mellom 1,2 til 2,4 milliarder kroner.

Fredag ble det også kjent at Viking Neptun får en kortere kontrakt på subsea-arbeid for SBM Offshore.

– Når vi nå nærmer oss sommersesongen erfarer vi en økning i både utnyttelsesgrad og ratenivå i spot‐ markedet og for mellomlange kontrakter i PSV‐segmentet. Det positive oppsvinget i PSV‐segmentet kan bli negativt påvirket av at flere skip kan bli tatt ut av opplag, skriver selskapet i kvartalsrapporten, i følge Hegnar.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -