Foto: Eidesvik
- Annonse -

Kort tid etter at 30 sjøfolk måtte gå frå Eidesvik, har rederiet no fått sletta 120 millionar kroner i obligasjonsgjeld.

Det kriseråka rederiet med base på Langevåg på Bømlo har nyleg seld skipet Viking Poseidon til ein ikkje-namngjeven kjøpar, noko som vil gi selskapet ein positiv likviditetseffekt på 180 millionar kroner.

I samband med salet kom det i dag fram i ei børsmelding at rederiet har bede obligasjonseigarane om å akseptere at dei berre betalar tilbake 60 prosent av eit lån på 300 millionar kroner. Med andre ord ber dei om å få sletta 120 millionar kroner i gjeld.

Det kjem fram i meldinga at Eidesvik har forhandla privat med obligasjonseigarane om slettinga. Rederiet skriv at bakgrunnen for gjeldsslettinga er at Eidesvik er tvunge til å gå gjennom ein omstrukturering av finansane i løpet av 2017, og prøve å kome til semje med eksisterande investorar samt å prøve å skaffe ny kapital.

Eidesvik har per i dag fire båtar i opplag, og ifølgje Sunnhordland har selskapet sin børsverdi falle frå 1 milliard til 176 millionar kroner på tre år.