Fredrik Litleskare (H). Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga.

I dag tok den lange debatten om miljøgata gjennom Leirvik sentrum endeleg slutt. Kommunestyret vedtok planen, mot 13 røyster frå Høgre som røysta for å dele opp planen.

Tidlegare i dag skreiv Stord24 om at Statens Vegvesen har sendt eit brev til Stord kommune, der dei åtvarar kommunestyret om å røyste slik som forvaltningsstyret gjorde, det vil seie å halde Osen-krysset ope for trafikk.

Trass i sterke protestar frå Statens Vegvesen, var det berre éin representant som røysta over å lukke Osen-krysset for trafikk (Geir Angeltveit, V).

Det kom mange sterke reaksjonar i salen på brevet Statens Vegvesen sendte kommunen rett før møtet.

Trugsmål

- Annonse -

– Eg reagerer sterkt på brevet som er kome frå vegvesenet. Dette er bortimål eit trugsmål. Eg synest ikkje dette er bra av eit offentleg organ å kome med eit slikt skriv rett før handsaming, sa Sverre Olav Svarstad.

Fredrik Litleskare, som har vore trafikkskuleleiar i mange år, meinte argumenta vegvesenet nytta om trafikktryggleik ikkje haldt mål.

– Eg er skremt av brevet frå vegvesenet, der argumentet deira om å ikkje opne Osen-krysset for trafikk er tryggleiken. Eg har vore trafikklærar i ei årrekkje, og veit at Osen-krysset ikkje har vore eit farleg kryss.

Djupt problematisk

Varaordførar Jakob Bjelland (Sp) var den som utrykte seg sterkast om innblandinga frå vegvesenet, og peika på at dette er ein udemokratisk praksis.

– Eg må seie at det er djupt problematisk og uprofesjonelt for ein offentleg etat å blande seg inn i ein demokratisk prosess. Dei skal lage ein plan, og så er det opp til dei folkevalde som skal ta stilling til dette. Her kjem dei med ein språkbruk som er under ein kvar kritikk.

Bjelland oppmoda rådmannen og ordføraren til å ta dette vidare med vegvesenet.

– Dette er eit teikn på at me er på veg over i eit byråkratisk styre, kor dersom kommunestyret ikkje gjer som vegvesenet vil, så klagar dei. Eg vil oppmode rådmann og ordførar å ta dette kontakt med vegvesenet eller departementet for å gi beskjed om det som er kome frå vegvesenet.

Skisse over miljøgata gjennom Leirvik sentrum.

Tok kontakt med vegvesenet

Rådmann Magnus Mjør fortel at dei har vore i kontakt med vegvesenet, og fortel at dei vil ha eit møte i etterkant av kommunestyrevedtaket. Han fortel at vegvesenet ikkje har bestemt seg for om dei vil kome med motsegn eller ein klage til vedtaket.

Kjellbjørg Lunde (SV) var den einaste som uttrykte forståing for protestskrivet frå vegvesenet.

– Dettet har dei plikt om å seie i frå om. Tryggleiken til dei mjuke trafikantane har vegvesenet eit særskilt ansvar for, så dette brevet blei faktisk litt glad for at dei sendte. Eg har ikkje forstått argumenta for å halde Osen open.