Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen er skeptisk til samanslåing av tingrettane i Sunnhordland og Hardanger. Foto: Statsbgg/Domstolsadm.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Domstolsadministrasjonen vil legge fram sak om samanslåing av tingrettane på Stord og Haugesund, mot Samarbeidsrådet sitt ønske om samanslåing med Hardanger.

Samarbeidsrådet i Sunnhordland og Hardangerrådet har gått saman for å jobbe for ei samanslåing av tingrettane i Sunnhordland og Hardanger, med hovudsete på Stord.

Etter drøftingar med Domstolsadministrasjonen var Samarbeidsrådet optimistiske. I referatet frå eit møte i januar skreiv rådet at det «ut i frå drøftingar i dette møte kan det sjå ut som det kan bli ei samanslåing av Hardanger tingrett på Lofthus og Sunnhordland tingrett

– Må få til større einingar

Men direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, avlysar på lang veg optimismen i eit intervju med Klassekampen.

Han er klar på at han ser føre seg større domstolar enn kva ei samanslåing av Hardanger og Sunnhordland vil resultere i.

– Eg er litt avventande. Eg tenker me må prøva å få til litt større og meir føremålstenelege einingar. Eg vil nok tenke at det er meir naturleg med ei samanslåing av Sunnhordland tingrett på Stord og Haugaland tingrett i Haugesund.

Felles leiing

- Annonse -
- Annonse -

Han fortel at Domstolsadministrasjonen no vil legge fram sak om samanslåing mellom Sunnhordland og Haugaland tingrett.

- Annonse -

– Administrasjonen vil no vurdere felles leiing mellom domstolane på Stord og i Haugesund og eventuelt legga fram sak om dette til styret, seier Urke.

Dei rettleiande krava når Domstolsadministrasjonen skal reformere domstolsstrukturen i landet, seier at det br vere åtte til ti dommarar for kvar tingrett. Sunnhordland og Hardanger vil ha fem-seks dommarar.

Urke er meir positiv til å halda oppe rettssalane i Hardanger og la dommarane reise til dei, enn å ha permanent bemanning.

– Men me skal også ha domstolar i regionane i framtida, ikkje berre byane, seier Urke til avisa.

Domstolsstrukturen skal endeleg avgjerast av domstolskommisjonen i oktober.

- Annonse -