- Annonse -

 

Stord24 ønskjer å støtte opp under små og store verksemder i Stord og i Sunnhordland. Difor har me laga vår eigen guide til næringslivet. Me håpar du òg vil støtte opp, handle lokalt og vera på lag!

Kontakt: Adrian@Stord24.no

https://www.stord24.no/pa-lag-med/