Finansminister Siv Jensen la fram neste års statsbudsjett i Stortinget mandag formiddag.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Ikke en krone til skipstunnel på Stad, kostnadssmell på Martin Linge og milliarder til næringsrettet forskning og innovasjon.

Av: Marie Misund Bringslid, Sysla.no

I dag skinner solen igjen – på hele landet, fastslo finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Regjeringen foreslår å bruke 231,2 milliarder fra oljefondet i statsbudsjettet. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra i år, da 226,7 milliarder kroner er det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

82 millioner til kartlegging av kontinentalsokkelen

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de ser en økning i investeringer og aktivitetsnivå på sokkelen i 2018 og de nærmeste årene.

Det samlede investeringsnivået inkludert lete- og fjerningskostnader i 2018 er anslått til 155 milliarder kroner.

- Annonse -
- Annonse -

Det foreslås bevilgninger på 82 millioner kroner til geologisk kartlegging av kontinentalsokkelen.

I 2019 planlegges det kunnskapsinnhenting i Barentshavet nord gjennom innsamling av 3D-seismikk over en stor grenseoverskridende struktur på delelinjen mot Russland.

Kostnadssmellen på Martin Linge

I statsbudsjettet for 2019 kommer det frem at kostnadsoverskridelsen på Martin Linge-prosjektet er enda større enn tidligere rapportert. Det nye anslaget viser en økning på 17,4 milliarder kroner sammenlignet med det som var varslet i utbyggingsplanen.

Det nye anslaget er på 47,1 milliarder kroner, ifølge statsbudsjettet.

Equinor sikret seg operatørskapet i Martin Linge-prosjektet fra Total i november i fjor.

- Annonse -

Color Fantasy. Foto: Color Line

Regjeringen vil la Color Line-fergene bytte flagg

«Regjeringen legger opp til å gjennomføre forskriftsendringen som varslet og innføre tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS med virkning fra og med 1. januar 2019», står det i budsjettproposisjonen til Nærings- og fiskeridepartementet.

Budsjettvirkningen anslås til -35 mill. kroner i 2019 og -100 mill. i helårsvirkning.

Det er en årelang kamp som nå ser ut til å være avgjort. Bakgrunnen er at de to Kiel-fergene til Color Line er registrert i Norsk Ordinært Skipsresgister (NOR), som krever at de ansatte om bord går på norsk tariff.

Rederiet har i mange år hevdet at kravet om norsk tariff gir dem en konkurranseulempe sammenlignet med andre skipsregistre, og har truet med å flagge skipene til Danmark og flytte landorganisasjonen etter.

Stad Skipstunnel. Illustrasjon: NTB Scanpix

Ikke en krone til skipstunnelen på Stad

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de vil komme tilbake til videre behandling av skipstunnelen på Stad. Ikke en krone er bevilget.

Samferdselsdepartementet peker på den eksterne kvalitetssikringen av tunnelen (KS2) som viste at kostnaden var økt til 3,7 milliarder kroner, og nytten er redusert til -3,1 milliarder kroner.

Det betyr at det ikke er sikkert at tunnelen blir bygget i det hele tatt.

- Annonse -