Til helga er det igjen duka for friluftsfestival ved grasplanet på Litlabø. Her frå fjorårets festival. Foto: Jonas Sætre/Stord
- Annonse -

Konsertar, utstilling, friluftsfestival og open dag på Kværner er noko av det du kan ta deg til med i helga. Med andre ord, ingen grunn til å sitje heime og kjede seg.

Fredag kveld skal det nystarta bandet Dragkamp, ha sin debutkonsert på Osvald pub. Bandet har i løpet av våren spelt inn si første plate, og til no er musikken kun tilgjengelig på iTunes og andre strømmetenester. Bandet spelar musikalske perler fra 60 og 70-tallet, og består av Daniel Måge, Remi Emil Sjo, Rolf Martin Haldorsen og Årstein Tislevoll.

Laurdag blir det «lattershow» i Borggata med artisten Torolf Nordbø, med karakteren Han Innante. Showet startar klokka 12, utanfor Leirvik manufaktur.

Laurdag opnar ei miniutstilling av fotografen Øyvind Hjelmen frå Stord på Galleri Giga. Eit av prosjekta han syner har tittelen ”Collection” og handlar om korleis vi tek vare på minna våre. Dette er fjerde gongen Øyvind Hjelmen syner bilete i Galleri Giga, og denne gongen skjer det altså i små format, – ei kammerutstilling som innbyr til å gje seg tid og studere bileta nøye.

Laurdag ettermiddag blir det allsong i parken i Vidsteenparken. Arrangementet skulle eigentleg vere del av folkehelsedagane i starten av mai, men utgjekk grunna Harry Herstads bortgang. Det er Leirvik mannskor som arrangerer konserten, med mellom anna Endre Olsen som solist. Konserten startar klokka 16.

Søndag er det duka for ein ny utgåve av Stord friluftsfestival på Litlabø. Her blir det mange aktivitetar, mellom anna padling, pil og bue-skyting, petanque, hesteskyss, speidaraktiviteter og førstehjelp. Det blir servering av grillmat og betasuppe, og ungdommane på mottaket vil servere brød og te frå heimlanda sine. Arrangementet er ope frå klokka 12 til 15.

- Annonse -

Det blir også høve for friluftsliv og uteaktivitetar ved Ådlandsvatnet, då Stord jeger og fiskeforbund arrangerer familiedag i Lundevikjo ved Ådlandsvatnet. Det blir mellom anna luftgeværskyting og kanopadling. Arrangementet startar klokka 11 og held fram til kl. 14.

Søndag blir det open dag på Kværner frå klokka 12 til 16. Det blir eit arrangement i god tradisjon, med konsertar, aktivitetar, konkurransar og servering av grillmat, is og brus. Årets underhaldning er Langeland skulekorps, Heine Totland med band, Storm Weather Shanty Choir og Stordingane. I tillegg blir det trylleshow med Fridar Steinkopf.

Open dag er ein tradisjon som går langt tilbake. I skipsbyggingstida vart lokalsamfunnet ofte invitert inn på verftet i tilknyting til skipsdåpar. På 80-talet vart arrangementet fornya og utvida, til forma det har i dag. Førre open dag var i 2014, i tilknyting til ferdigstillinga av Eldfisk-plattforma, skriv Kværner.

Søndag er Leirvik fyr ope med biletutstilling av Janne Robberstad (familieliv på fyr). Folk må ta seg til øya med eigen båt, og kan nytta det nye kaianlegget til kommunen. Utstillinga er ope frå kl. 12 til 15.

Har me gløymt noko? Send ein mail til redaksjonen@stord24.no!