Øyvind Kyvik har ikkje hatt nokre politiske verv for Stord Høgre tidlegare, men har store ambisjonar for åra som kjem. Foto: BUA Stord
- Annonse -

Trass i lite politisk erfaring har Øyvind Kyvik (29) store ambisjonar for Stord Høgre, og utelukkar ikkje kamp om ordførarkjedet i 2019.

Førre veke vart det klart at Liv Kari Eskeland (H) går ut av Stord-politikken til fast varaplass på Stortinget, og vil då etterlate seg seg eit tomrom som toppkandidat for Stord Høgre.

På kort sikt er det etter alt sannsyn andrekandidat Sverre Olav Svarstad som rykker opp til å vere gruppeleiar for partiet, og dermed nytt medlem av formannskapet.

– Me har ikkje fått endeleg avklart det. Men det ligg i korta at det er eg som vert gruppeleiar, men så må me då sjå på dette med opprykk og om det skal gjerast endringar i komiteane, seier Sverre Olav Svarstad.

Vil ta over stafettpinnen

Partiet skal ha eit styremøte neste måndag der det skal bli ei avklaring av verva dei neste to åra. Men allereie no har partiet begynt å tenkje på kommunestyrevalet i 2019. Etter det Stord24 kjenner til er stordabuen Øyvind Kyvik (29) ein aktuell person for å ta over stafettpinnen for Eskeland, og til å gå inn som ordførarkandidat for partiet.

- Annonse -
- Annonse -

– For Stord Høgre har eg ambisjonar om at partiet skal gjere eit godt val og at me skal vere i ein koalisjon, og at eg kan vere med å styre kommunen på den måten me ønskjer at den skal bli styrt, svarar Kyvik på spørsmål om kva for ambisjonar han har for partiet.

– Betyr det at du har ambisjonar om å bli ordførarkandidat?

- Annonse -

– På sikt har eg det. Men kva tid dette eventuelt vil bli veit eg ikkje enno.

Kjekt å engasjere seg

Kyvik har vore aktiv i årets stortingsvalkamp for Høgre, men har ikkje tidlegare stått på noko politisk liste for partiet. Han melde seg inn i partiet i 2015, og i år vart han styremedlem i Stord Høgre.

– Eg synest jo at det var veldig kjekt å engasjere seg i valkampen, og at dette er noko eg ønskjer å halde fram med å gjere. Så får me sjå korleis me skal gjere det internt i Høgre for å finne ut vegen vidare, og på kva måte eg vil bli ein del av dette, seier Kyvik.

29-åringen jobbar til dagleg som ingeniør på Kværner Stord, og har fleire verv i lokalsamfunnet på Stord. Han er leiar for NITO-ingeniørane på Kværner, leiar for Stord idrettsråd, styremedlem i Stord idrettslag og sit i styret for næringslivsnettverket U37.