Av ti stordabuar på stortingslistene er det berre Liv Kari Eskeland og Magne Rommetveit som har reelle sjansar for å kome inn. Foto: Sysla/Stortinget
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Berre to av dei har reelle sjansar til å kome inn.

Stortingsvalet nærmar seg, og valkampen er for alvor i ferd med å starte. Sjølv om valkampen kjem til å bli mest dominert av dei mest profilerte rikspolitikarane så er det greit å hugse på at stortingslistene i hovudsak består av lokale politikarar.

Til saman er det åtte personar frå Stord som står på stortingslistene til Hordaland. Seks menn og to kvinner frå alle dei åtte etablerte partia. Men av desse åtte er det berre to som har ein reell sjanse til å kome inn på tinget. Det er Magne Rommetveit, som er garantert plass som førsteplass, og Liv Kari Eskeland, som vil kome inn på tinget om Høgre gjer eit like bra val som for fire år sidan.

Magne Rommetveit, Arbeidarpartiet. Står på 1. plass på Hordaland Ap si stortingsliste. Har vore stortingsrepresentant sidan 2009, og var ordførar på Stord frå 1992 til 2007. Ap har i dag fire representantar frå Hordaland.

Liv Kari Eskeland, Høgre. Står på 6. plass på Hordaland Høgre si stortingsliste. Eskeland var ordførar på Stord frå 2007 til 2015, og er i dag medlem av formannskapet i Stord. Høgre har i dag seks representantar frå Hordaland.

Sigbjørn Framnes, foto: Stord kommune

Sigbjørn Framnes, Framstegspartiet. Står på 7. plass på Hordaland Frp si stortingsliste. Framnes er i dag vararepresentant på tinget, og medlem av formannskapet i Stord. Frp har i dag to representantar frå Hordaland på tinget.

- Annonse -

Anna Sofie Ekeland Valvatne, SV. Står på 4. plass på Hordaland SV si stortingsliste. 18-åringen er også nestleiar for Hordaland SU. SV har i dag éin representant frå Hordaland på tinget.

Geir Angeltveit, foto: Stord kommune

Dag Sele, Kristeleg Folkeparti. Står på 9. plass på Hordaland Krf si stortingsliste. Sele er i dag vararepresentant på tinget for Telemark Krf. Partiet har i dag éin representant frå Hordaland.

Geir Angeltveit, Venstre. Står på 11. plass på Hordaland Venstre si stortingsliste. Angeltveit er i dag medlem av formannskapet i Stord. Venstre har i dag éin representant frå Hordaland.

Jakob Bjelland, Senterpartiet. Står p å 12. plass på Hordaland Sp

Jakob Bjelland, foto: Stord kommune

si stortingsliste. Bjelland er i dag varaordførar i Stord. Sp har i dag éin representant frå Hordaland på tinget.

John Fredrik Tonnesen, Miljøpartiet De Grønne. Står på 19. plass på partiet si stortingsliste i Hordaland. MDG har i dag ingen på tinget frå Hordaland.

- Annonse -