Tor Gunnar Koppang i Utdanningsforbundet reagerer sterkt på innstillinga om å leggje ned Furuly barnehage. Foto: Stord kommune/Utdanningsforbundet
- Annonse -

Leiaren i Utdanningsforbundet, Tor Jæger Koppang, er svært kritisk til innstillinga frå utval for oppvekst og utdanning om å leggje ned Furuly barnehage.

– Det er eit utruleg dårleg forslag å leggje ned ein fullt fungerande og god barnehage som Furuly, skriv Koppang i ein kommentar etter gårsdagens nyhende om at politikarane heller mot å leggje ned Furuly barnehage.

På førehand hadde rådmannen innstilt på å leggje ned Sagvåg barnehage, avdeling Nysæter, men politikarane viste til at Sagvåg/Litlabø er bydelen med dårlegast barnehagekapasitet i dag, og at det difor er riktig å gjennomføre kutta i Nordbygdo.

Innstillinga vart vedteke med sju mot to røyster. Venstre og MDG røysta i mot.

– Useriøs prosess

Men Koppang har lite til overs for prosessen.

– For ein prosess! Ved å vingle att og fram og kome med tre nye forslag om nedlegging av kommunale barnehageplassar, skapar ein utryggleik og frustrasjon for føresette som har ungane sine der. Dette forslaget verkar useriøst og overraskande, skriv Koppang.

- Annonse -
- Annonse -

– Prosessen her verkar useriøs og politikarane bør tenkje seg grundigare om før ein tek ein dårleg og øydeleggjande avgjerd. Her vonar eg at ein tenkjer seg godt om og kjem til ein annan konklusjon. Dette er både trist og lite framtidsretta. Stord kommune treng alle våre kommunale barnehagar.

Foreldrerepresentanten ved Furuly barnehage, Christian Waage, seier til Sunnhordland at han er kritisk til at foreldre ved barnehagen ikkje har fått høve til å uttale seg i saka før saka vart handsama.

– Eg er veldig skuffa og overraska over at dei kom til denne konklusjonen. Som det vart nemnd i møtet, har Nysæter og nærmiljøet rundt fått uttalt seg til komiteen, det har ikkje me fått høve til. Så eg håpar me får sjanse til å leggja fram vår side av saka, seier Waage.

- Annonse -

– Kom som lyn frå klar himmel

Fleire politikarar har også reagert i sosiale media etter innlegget. Gunnhild Hystad, som var 4. kandidaten til KrF, og som også er pedagogisk leiar i Furuly barnehage, skriv dette i ein kommentar.

– Dette kom som lyn frå klar himmel. Her må verkeleg politikarane sjå heilheita og plassering av dei kommunale barnehagane. Og så må ein tenkja fram i tid.

Hennar parti, KrF, var likevel blant dei som røysta for innstillinga om å leggje ned barnehagen.

Raudt-politikar Tore Blokhus er også sterkt kritisk til forslaget.

– Dette er både overraskande og frustrerande. Kommunen bør ikkje leggja ned barnehageplassar, verken på Nysæter, Furuly eller andre stadar. Det me treng er ein strategi for å auke andelen kommunale plassar og få betre styring over sektoren, skriv Blokhus.

Saka skal endeleg avgjerast i kommunestyret i februar.