Sigbjørn Framnes (Frp) meiner forklaringa til Skyss er for enkel. Foto: Stord24/Skyss
- Annonse -

DEBATT: Sigbjørn Framnes skriver at siste ord ikke er sagt i skuleskyss-saka.

Av: Sigbjørn Framnes, fylkespolitikar for Frp

I går skrev Stord24 om at Skyss skylder på Fitjar videregåande for at 91 elever mistet rett til gratis skoleskyss i høst.

Dette blir for enkelt svar fra Skyss! Skyss må følge reglene i opplæringsloven vedrørende fri skoleskyss, de har fått innvilget dispensasjon der det er godt utbygde kollektive løsning på fritiden til elevene. Det gjelder dag og kveld, sju dager i uken.

Siste buss til Sagvåg på lørdager går fra Leirvik kl 15:45. Første mulighet for å komme seg fra Sagvåg til Leirvik på søndagene er med linje 671, den har ankomst Leirvik kl 18:30. Du skal ha et kort ærend på Leirvik, for siste bussen går tilbake til Sagvåg kl 19:30.

Mener Skyss at dette er godt nok i forhold til krav Fylkesmann setter til dispensasjonen?

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Her er kravet Fylkesmannen skriver i sitt vedtak:

«Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttast både på dagtid og kveldstid
alle dagar. Dei aktuelle kollektive transportmidla som rabattkortet gjeld for, må vere godt
utbygde og ha jamlege avgangar.»

Forventer at Skyss gir bedre svar og forholder seg til dispensasjonen Fylkesmannen har gitt.

Saken vil bli tatt opp på nytt i neste Fylkesutvalg!