Karin Bell Trældal i Norges Sykepleierforbund. Foto: SV/Pixabay
- Annonse -

DEBATT: Med de utfordringene som er i norsk helsevesen med manko på kompetent arbeidskraft må prioriteringene endres nå. Ikke om fem eller ti år.

Av: Karin Bell Trædal, Stord
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Vi damer er tydeligvis til besvær for samfunnet siden vi krever å få arbeide i fulle stillinger. Det viser seg at det er svært så vanskelig å få dette til for kvinner, og da spesielt i helsesektoren.

Det er tydeligvis ikke vanskelig i mannsdominerte yrker som f.eks politiet, og ei heller ikke i yrker som ikke er tilknyttet arbeid med mennesker.

At det har vært en utfordring at noen ønsker frivillig deltid er ikke vanskelig å forstå. En deltidsstilling generer mer deltid. Dem som har vært fornøyd med dette kan fortsatt få være det. Det som imidlertid ikke er greit er at det nå er blitt en så innarbeidet praksis at den fremstår som fullstendig fastlåst.

Det er nærmest klin umulig å få fulle stillinger. Argumentene er selvsagt tuftet på det evigvarende argumentet økonomi. Det er ikke penger, og da ser det ut som om det er slik virkeligheten blir. Den kan tydeligvis ikke endres hvis vi skal forstå arbeidsgivere rett.

- Annonse -
- Annonse -

Fra mitt ståsted så er det fraværende vilje, og utdaterte holdninger til kjønnsroller.

Svært mange kvinner i dag ønsker å være økonomisk uavhengige. De vil være fri til å oppfylle sine egne ønsker, med å ha en selvstendig økonomi, kjøpe seg bolig, å selv velge fritt om man vil være singel eller ei m.m. Det klarer man ikke på sørgelige desimalstillinger som blir lyst ut.

Dette kan ikke fortsette!

- Annonse -

Hvis vi skal tro statsminister Erna Solberg rett i hennes nyttårstale er hun bekymret for de lave fødselstallene i Norge. Vi er for få til å kunne ivareta velferdsstaten som er tuftet på en nasjonal dugnad med skatteinntekter som går inn i felleskassa.

Vår alles felles pengebinge lager et sikkerhetsnett for oss om vi har behov for det flere ganger gjennom livet. Vi har gratis skole, oppfølging av gravide, offentlig tannhelsetjeneste, offentlige sykehjem, nesten gratis helsevesen, trygdeordninger, svangerskapspermisjon, sykelønn, pensjon, arbeidsledighetstrygd osv. Da er det virkelig påfallende rart at vi lar halvparten av Norge sin befolkning bli avspist med brøkdelsarbeid når de ønsker å yte 100 prosent.

De er ikke late. De ønsker ikke å bruke økonomiske støtteordninger fra det offentlige. De vil klare seg selv, og de vil bidra i dugnaden med å fylle pengebingen med skatteinntekter og videreføre de velferdsordningene vi allerede har.

Med de utfordringene som er i norsk helsevesen med manko på kompetent arbeidskraft må prioriteringene endres nå. Ikke om fem eller ti år. Det må skje raskt, ellers velger man ganske enkelt bort disse yrkene.

Ved å tilby dem som arbeider i helseyrkene faste og hele stillinger med konkurransedyktig lønn, er det i det minste en sjanse for at kvinner velger å føde flere barn. Da kan det hende at folk ser på fremtiden som noe trygt og forutsigbart.

Damer er ikke til besvær. Vi vil klare oss selv!