Vibecke Beyer meiner Akhtar Chaudhry må feie for eigen dør då han kritiserer Høgre og Venstre i kyrkjeasylsaka.
- Annonse -

DEBATT: – Politiet hentet ut voksne og barn i kirkeasyl også da SV satt i regjering og Akhtar Chaudhry møtte fast på Stortinget. Kan Chaudhry da fortelle oss alle hvordan dette kunne skje?

Av: Vibecke Beyer

Fredag 23. februar tok politiet seg inn i en bygning tilhørende menigheten Nytt Liv Sunnhordland i Fitjar. Der hentet de ut en afghansk familie som hadde søkt tilflukt hos menigheten.

Saken har fått stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Folk er opprørte over politiets brutale fremgangsmåte. Min egen reaksjon skiller seg ikke fra dem som mener politiets fremferd overfor barna er avskyelig og opprørende lesning.

Andre reagerer sterkt fordi politiet ikke har respektert kirkeasylet, og flere har gått hardt ut mot regjeringen med anklager om at regjeringen har lagt seg på en illevarslende ny linje ved å gå inn i et religiøst bygg og hente ut familien som satt i kirkeasyl.

Sosiale medier flommer over av reaksjoner. Antirasistisk Senter sier blant annet;

- Annonse -
- Annonse -

«For første gang i norsk historie har politiet gått inn og fysisk henta ut en familie som satt i kirkeasyl.»

Lokalt reagerer også SV-politiker og forhenværende stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry, og det er nettopp regjeringens nye linje som opprører ham, når han samme dag som aksjonen finner sted skriver på sin facebookside – sitat;

Det er et prinsipielt og alvorlig brudd med den humanistiske tradisjonen når regjeringen nå endrer denne praksisen og lar politiet gå inn i kirken for å hente kirkeasylanter ut. 

Dagen etter, 24. februar 2018, publiseres det et leserinnlegg i Stord24 med overskriften; «Fra vondt til verre i asylpolitikken!»

Chaudhry sørger i dette leserinnlegget for å plassere ansvaret for en ny linje og det som har funnet sted på Fitjar like raskt som hardt når han slår fast – sitat;

Kirkeasyl er en eldgammel tradisjon, helt fra antikken hvor greske templer fungerte som et trygt sted for de som var forfulgte og fredløse. Denne tradisjonen adopterte Kirken og har blitt respektert gjennom tidene. 

Hvorpå han føyer til;

- Annonse -

Myndighetene har alltid respektert kirkeasylet. 

Videre gjentar han i stor grad facebookstatusen sin fra dagen før, og gjør det klart at han også er opprørt over partiet Venstre – sitat;

Det er et prinsipielt og alvorlig brudd med den humanistiske tradisjonen når regjeringen nå endrer denne praksisen. Det er enda mer fortvilende at dette skjer under Venstres vakt. 

Han avslutter leserinnlegget sitt med å utfordre partiene Høyre og Venstre til å fortelle ordføreren på Fitjar, og alle oss andre, hvordan dette kunne skje.

Er der holdepunkter for påstandene og kritikken mot regjeringen, når Akhtar Chaudhry hevder at aksjoner i kirkeasyl der man henter ut personer som har søkt tilflukt bryter med den norske regjerings humanistiske tradisjon og linje?

Faktisk.no har sett på tidligere omtalte aksjoner mot personer som har oppholdt seg i rom tilknyttet religiøse bygg og viser til 9 forhold der politiet har aksjonert og hentet ut voksne og barn som har søkt tilflukt. 

Faktasjekken kan du lese her.

Faktisk.no omtalter to aksjoner der politiet har hentet ut voksne og barn i kirkeasyl i 2010. På dette tidspunkt sitter SV i regjering og Akhtar Chaudhry møter fast på Stortinget. 

Han har flere perioder bak seg som medlem og nestleder i Justiskomiteen. Også på tidspunktet for de omtalte sakene sitter han i Justiskomiteen – med særlig ansvar for landets justispolitikk.

Kan Chaudhry da fortelle oss alle hvordan dette kunne skje – under hans og SVs vakt?

For egen regning
Vibecke Beyer