Stian Djuvsland, Marte-Cecilie Tveita Djuvsland, Eva Herskedal Irgens, Odd Ståle Larsen og Linda Grundtvig er blant dei sju øvste på Frp si nominasjonslite. Foto: Stord Frp
- Annonse -

– Me har ei liste med svært gode kandidatar som er opptatt av utvikling av byen Stord.

Etter noko utsetjing har Stord Frp endeleg klargjort nominasjonslista si for haustens kommunestyreval.

Ordførarkandidat og listetopp er Sigbjørn Framnes. Andrekandidat er Marte-Cecilie Tveita Djuvsland

– Berre første og andreplassen er førehandskumulert – det sikrar stor velgarpåverknad, skriv partiet i ei pressemelding.

Variert bakgrunn

Partiet skriv at dei har snikra i hop ei liste med god variasjon og breidde.

– Me har ei liste med nye og gamle medlemmer, med spreiing i kjønn, alder og geografi. På lista finn ein mellom anna bønder, spesialsjukepleiarar, hjelpepleiarar, gründerar, industriarbeidarar og ingeniørar.

- Annonse -

– Alle svært gode kandidatar som er opptatt av utvikling av byen Stord, tenestetilboda og lokalsamfunna til beste for innbyggjarane, næringsliv, brukarar og tilsette. Me er klare til å representere alle innbyggjarane, og vil legge vekt på å lytte til ønskje og innspel, skriv partiet.

Her er alle kandidatane til Stord Frp:

Nummer

Namn

Stilling

1

Sigbjørn Framnes

Daglig leiar

2

Marte Tveita Djuvsland

Spesialsjukepleiar

3

Odd Ståle Larsen

Arbeidsleiar offshore

4

Linda Grundtvig

Hjelpepleiar

5

Stian Djuvsland

Gründer

6

Reinert Svanberg

Sivilingeniør

7

Eva Herskedal Irgens

Hjelpepleiar

8

Tor Magne Albretsen

Arbeidsleiar offshore

9

Kent-Henning Thorsen

Ingeniør

10

Lars Stuve

Industriarbeidar/ bonde

11

Torbjørn Marthinsen

Pensjonist

12

Stig Tommy Bertil Ling

Arbeidsleiar

13

Kristian Magnussen

Industriarbeidar

14

Ingunn Korsnes Berger

Butikksjef

15

Sten-Martin Johnsen Tveita

Student

16

Remi Sjo

Helsearbeidar

17

Kristine Solheim

Arbeidstakar

18

Øystein Føyen

Skipper

19

Mari-Ann Tveita

Spesialsjukepleiar

20

Hilde Framnes Neset

Assistent

21

Nils Gunnar Waage

Industriarbeidar

 

- Annonse -