Brilleforhandlaren Brilleriet, reklamebyrået Zpirit og entrepenøren W. Engelsen Eftf. er dei tre finalistane til årets næringspris på Stord. Foto: Brilleriet/Zpirit/W. Engelsen
- Annonse -

Torsdag skal årets næringspris på Stord delast ut. Finalistane består av ein brilleforhandlar, eit reklamebyrå og ein entrepenørverksemd.

Næringsprisen vert delt ut på årsfesten til Stord Næringsråd torsdag kveld, og i år er det stor spennvidde i bransjane til dei tre finalistane.

Finalistane til årets pris er brilleforhandlaren Brilleriet, reklamebyrået Zpirit og entrepenørverksemda W. Engelsen Ettf.

Næringsprisen er meint å bidra til å skapa merksemd rundt næringslivet, og prisen skal anerkjenna dyktige næringslivsaktørar som har utmerka seg anten gjennom innovasjon, kreativitet eller gode resultat, og verksemda skal vera medlem i Stord Næringsråd.

Dette skriv juryen om dei tre finalistane:

- Annonse -
  • Zpirit har på kort tid sidan oppstarten i 2009 vakse seg til eit reklamebyrå som vert lagt merke til. Med sine 11 tilsette leverer selskapet gode økonomiske resultat  heile vegen, og ikkje minst leverer Zpirit  nyskapande arbeid, mellom anna gjennom filmar som er nominert til prestisjetunge prisar. Zpirit og dei tilsette har også eit lokalt engasjement for infrastrukturen i vår region, og har brukt sin kompetanse for å fremja viktigheita av mellom anna Stord sjukehus og viktige samferdsleprosjekt.

  • Brilleriet har utvikla og investert i eksisterande bedrift utanom kjede, og løfta den inn i ei ny tid på ein glimrande måte. Dei har vorte ein viktig aktør i næringsbiletet på Stord, med eit synleg og stort engasjement. Har våga å satsa på eigen merkevare og utvida med fleire butikkar. Eige inventar, god service, innovativ innan eigen bransje og på idear innan marknadsføring og framoverlent haldning generelt. Brilleriet viser igjen, støttar lokalsamfunnet og er veldig gode på marknadsføring. Med sine 9 tilsette leverer dei gode økonomiske resultat.

  • W. Engelsen Ettf. har gjennom meir enn 100 år drive og bygd opp eit selskap med utgansppunkt i Stord. Dei har hatt evne til å omstilla seg til nye tider, og har sikra seg arbeid i heile Sunnhordland og på Haugalandet. Gjennom byggjeverksemd og totalentreprisar har dei sett sitt preg på mykje av utviklinga på Leirvik og sett varige spor etter seg i regionen. Eigarane og drivarane av selskapet har vore opptekne av å ta inn lærlingar og byggje opp kompetanse hjå sine tilsette. Dette har gitt dei gode tilsette som framsnakkar selskapet. Selskapet er konkurransedyktig og framstår som solide, med ein god ordrereserve.

Juryen for årets næringspris er Svein Ottesen frå Sparebanken Vest, dagleg leiar i Stord Næringsråd Anne-Grete Sandtorv, styreleiar i Stord Næringsråd Karoline Eldøy og redaktør i Bladet Sunnhordland Magne Kydland.

- Annonse -
- Annonse -

Næringsprisen for 2016 vart delt ut til Fylkesnes Bil, og i 2015 var det Stord Innkvartering som gjekk av med sigeren.