Amram Hadida, klubbleiar i Aler Solutions på Stord. Foto: privat
- Annonse -

DEBATT: Endringar i regelverket for inn- og utleige frå bemanningsføretak møter kraftig motbør fra næringsforeningane. Klubbleiaren på Aker Solutions forklarar her kvifor han støttar forslaget.

Av: Amram Hadida,
Klubbleiar Aker Solutions på Stord

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Endringer vil gi flere faste, hele stillinger direkte i produksjonsbedrifter.

Et velorganisert arbeidsliv er selve grunnmuren i den norske modellen, dette fundamentet må ikke forvitre, og vi må ha en politikk som sikrer arbeidstakerne faste og hele stillinger direkte i seriøse virksomheter. Dette er en forutsetning for å få til god organisering både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden.

Et viktig grep er å sikre retten til heltidsarbeid og stramme kraftig inn på adgangen til innleie slik regjeringen nå har gjort og som skal trå i kraft fra første april i år. Innstrammingen kommer som følge av at mange arbeidsgivere spesielt i byggenæringen over lang tid misbrukte ordningen og har gått mye lenger i bruken av innleie enn det stortinget og noen andre forutsatte.

Flere steder er det rapportert om at virksomheten mer eller mindre er basert på løsarbeidere og dette er farlig for utvikling for norsk arbeidsliv. Offentlige tilsyn og etater har lenge pekt på tiltakende arbeidslivskriminalitet i flere deler av arbeidslivet. For LO er det av stor betydning at arbeidsmarked der fast ansettelse er den mest alminnelige former for ansettelse og et arbeidsmarked med størst mulig utbredelse av topartsrelasjoner direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Annonse -

Eg siterer fra rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge utarbeidet av statlige kontrolletater under ledelse av Kripos:

«Fri flyt av arbeidskraft er i utgangspunktet en ønsket utvikling innenfor EU og EØS, men økt arbeidsinnvandring fører også til økt arbeidsmarkedskriminalitet, på grunn av den store tilgangen av (billig) utenlandsk arbeidskraft. Dette gir større spillerom for kriminelle aktører, på en måte som truer med å undergrave sentrale lønns og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet.»

Vi mener at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv og at svingende behov for arbeidskraft primært skal dekkes gjennom innleie fra produksjonsbedrifter, ikke bemanningsforetak.

Når det viser seg at reglene om utleie fra vikarbyråer i mange tilfeller ikke overholdes er det derfor grunn til å stramme inn regelverket ytterligere.

- Annonse -
Forrige artikkelWenche (H) er klar for ordførar-comeback
Neste artikkelFritidsfiskarar landar meir torsk enn kommersielt kystfiske i Hordaland