Lars Melkevik, Arne Knarvik og Gro Tenmann var tre av mange som gjorde si borgarplikt i dag. Foto: Malin Langøy Aarbø
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Me spurde tre veljarar om kva saker som var avgjerande for dei når dei skulle stemma i Prestagardsskogen Fleirbrukshall i dag.

I dag er den store valdagen komen. Mange stordabuarar har allereie vore innom vallokala for å stemma, og det er venta at fleire skal koma utover ettermiddagen.

Men kva er eigentleg bakgrunnen for at folk stemmer slik dei gjer? Trass i at dei færraste var interessert i å dela partiet dei har stemt på, var det likevel varierande og veloverveide argument som kom fram då Stord24 tok seg turen til Prestegardsskogen Fleirbrukshall.

Familiepolitikk

– Eg prøver jo å tenka litt langsiktig. Så er det litt ungar og familiepolitikk inn i biletet. Det var gjerne det som vippa for min del og som gjorde at eg enda opp med det partiet eg stemte på, kommenterer Arne Knarvik.

– Synes du valet var vanskeleg?

- Annonse -

– Eg var veldig usikker, og har gått litt fram og tilbake med kven eg skal stemma på. Men eg trur no eg har landa greitt, seier han.

– Har du stemt same partiet før?

– Nei, dette var faktisk første gong.

Sentralisering og skuleskyss

– Eg har vore politisk aktiv i mange år og synes ikkje det var vanskeleg å velja. Eg har kanskje vore litt i stuss i år, men det blei nok moderpartiet mitt, Arbeiderpartiet, seier Gro Tenmann.

– Kva var det som gjorde at du stussa?

– Eg er litt opptatt av sentraliseringspolitikken. Eg jobbar på Fitjar vidaregåande skule, og eg synes at dei er i ferd med å legga ned alle skular i distriktet vårt. Så er eg veldig opptatt av at elevane ikkje får gratis skuleskyss.

– Men du føler at du har landa på Arbeiderpartiet?

– Ja, eg har det. Det er rart med det, veit du. No er eg 63 år og har stemt det same sidan eg var 18 år, så hadde det pinade blitt rart å bytta parti, flirer ho.

Arbeidsplassar

– Eg synes kanskje det som har med arbeidsplassar og industri å gjera har vore viktig. Det har jo vore litt diskusjonar for og imot oljeutvinning og slikt, så eg har stemt utifrå kva eg trur vil gi best mogelegheit for fleire arbeidsplassar her på Vestlandet, bekreftar Lars Melkevik.

– Denne gongen har eg rett og slett vore litt egoistisk og tenkt kva som er viktigast for Vestlandsregionen.

– Har du stemt på dette partiet før?

– Ja. Men eg har ikkje eit fast parti eg stemmer på, eg kan vera litt illojal og vel frå gong til gong kva eg føler er viktigast, påpeiker han.

- Annonse -