Olaug Haugen er rådmann i Fitjar. Foto: Harald Johan Sandvik
- Annonse -

Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar i dag.

Av: Harald Johan Sandvik, Fitjarposten

Den nye rådmannen var på plass i Fitjar rett etter påske, og får heile april månad saman med Atle Tornes, som er pensjonist frå 1. mai.

Onsdag kveld var ho med på sitt første politiske møte i den nye kommunen, då formanskapet møttest.

Ordførar Wenche Tislevoll ynskte den nye rådmannen varmt velkomen. Haugen takka for gode velkomstord, og gav uttrykk for at ein heil månad i opplæring gav henne ekstra godt høve til å verta kjend med kommunen, dei tilsette og sakene før ho overtar heile ansvaret.

Olaug Haugen er utdanna statsvitar frå Universitetet i Bergen, med administrasjon og organisasjonskunnskap som sitt spesialfelt. Ho har eit ekstra godt auge til kommunesektoren, og korleis kommunane brukar organisasjonsfridomen sin.

- Annonse -

Etter stillingar i både Møre og Romsdal og Nordland fylke, har ho vore rådmann i 13 år: Først i Tingvoll, deretter i Averøy, og så ein ny periode i Tingvoll. Ho håpar å medverka med solid erfaring inn i organisasjonen i Fitjar. Dei same problemstillingane går igjen i dei fleste kommunar, men lokale tilhøve varierer. Ho håpar at ho kan vera ein lydhøyr leiar.

Mottakinga i Fitjar har vore veldig god, både i Rådhuset og på avdelingane. Ho har også vore innom nokre av verksemdene i Fitjar, og ho ser at kommunen har ein god dialog med næringslivet.

Den nye rådmannen er i gang, og ho gleder seg til arbeidet som ventar!

- Annonse -