Trude Aamodt overrekte blomar til Davy Wathne etter føredraget på kreftkafeen torsdag. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Då Davy Wathne fekk kreftdiagnosen for ti år sidan vart det eit vendepunkt i livet hans.

– Eg har jo ikkje noko viktig å seie, og føler meg litt juksete. Kreften eg har hatt er jo ein harmlaus tøysekreft, innleia den pensjonerte sportsjournalisten framføre 30-40 frammøtte i rehab-senteret på Leirvik torsdag kveld.

Han vart invitert av dei frivillige bak Temakafé Sunnhordland, som er ein møtestad for kreftråka, pårørande og andre med ein relasjon til sjukdomen.

Kreften som TV 2-stjerna fekk for ti år sidan er ikkje så tøysete at ein ikkje kan sjå spor etter han. Spesielt no når han har lagt TV-sminka på hylla. Deler av nasa hans består nemleg av ei protese, etter at han fleire gonger blei operert for hudkreft for om lag ti år sidan.

– Eg klarte å få hudkreft grunna uvettig soling i Bergen. Det hadde eg ikkje trudd gjekk an, seier den rappkjefta bergenseren.

«Hasteoperert før sending»

Davy fortel at han i likeins med mange menn aldri brukte å gå til legen. Han visste ikkje ein gong kven fastlegen hans var. Mistanken om kreft fekk han heilt tilfeldig.

- Annonse -
- Annonse -

– Eg hadde eit sår på nasa, og skulle vere med på «Senkveld». Då var det ein som kom bort til meg og sa «det der er ikkje eit sår, det er kreft».

Då bar det rett til hudlegen som konstaterte at, jo, dette var kreft, og han fekk skjert bort det vondarta området frå nasa. Wathne, som eigentleg skulle vere sjukemeldt etterpå, sa ja til å ta ei ekstravakt på sportssendinga til TV 2.

– Då ringte det 50 norske journalistar som spurte om eg hadde blitt slått ned, og eg kom i Se og Hør under overskrifta «hasteoperert før sending».

Davy Wathne (68) er engasjert som føredragshaldar etter at han pensjonerte seg som sportsjournalist i TV 2 tidlegare i år. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Vendepunkt i livet

Men kreften i nasa skulle vise seg og kome tilbake fleire gonger, og nye operasjonar måtte til. Ein gong var TV 2-stjerna overbevist om at han hadde fått prostatakreft med spreiing, og at hans siste dagar var kome.

– Då reiste eg til Thailand og tok med meg heile familien på det eg trudde skulle vere ein avskjedstur. Men då resultata kom sa legen at dette såg heilt fint ut og at eg ikkje hadde noko kreft.

Erfaringa med kreftsjukdomen var eit vendepunkt i livet til 68-åringen.

– Eg slutta å bry meg om bagatellar. Eg kutta ut alt skvalder og pisspreik og tull. Eg lærte å skilje det vesentlege frå det uvesentlege i livet. Eg slutta å kaste vekk mykje tid på å prøve å please folk, som eigentleg ikkje var viktige for meg.

– Stiller alltid opp for kreftsaka

Krefterfaringa førte også til eit engasjement for dei kreftråka, og eit engasjement i Kreftforeninga som han altså held fram med den dag i dag.

– Når kreftforeninga spør om eg vil vere med i prostataaksjon og sånt så stiller eg alltid opp. Eg er alltid med på det, for eg føler eg skuldar dei mykje.

Møtet med andre kreftråka har gjort sterkt inntrykk på Wathne.

– Det gav meg veldig mykje å vere i det miljøet og bli kjent med dei menneska. Sjølv om det var tunge, triste og vanskelege skjebnar så gav det meg mykje.

– Det eg lærte av samveret med desse menneska og som gjorde sterkast inntrykk, var foreldre til barn som var kreftsjuke. Dei vart faktisk trøsta av ungane sine. Noko av det sterkaste eg har opplevd er korleis 8-9-10 år gamle barn trøstar dei sønderknuste foreldra. Mange hadde aggressive og vanskelege kreftformar.

Avslutta karriera med #metoo-sak

Men Davy ville ikkje berre prate om kreft og sjukdom. Han prata vel så mykje om oppveksten sin i Bergen, å vere skilsmissebarn på 50-talet og om journalistkarrieren.

Han kom heller ikkje utanom avslutninga av karriera, etter at han gav seg i TV 2 for eitt år sidan.

- Annonse -

– Eg skulle eigentleg gi meg for eitt tidlegare, då eg fyllte 67 i januar i fjor. Men så blei eg bedt om å halde fram i tre år til, og lot meg overtale.

Kort tid etter begynte #Metoo-skandalen å komme opp. TV 2 vart blant dei som vart hardt råka. Kanalen fekk til saman 18 varslar mot åtte tilsette i kanalen, fleire av alvorleg karakter. Etter kvart vart det kjent at Davy Wathne var ein av desse.

– Plutseleg kom desse sakene i TV 2 til overflata i samband med #metoo. Det var ein kjempeskandale, og TV 2 hamna veldig på defensiven. Så skulle kanalen med nye leiarar vere mykje betre og prektigare enn alle andre, og gå lenger enn dei andre. Så kjem det varslar om meg, og kor forferdeleg eg var. Men eg har jo aldri vore i nærleiken av å tukle med nokon eller kysse nokon eller klå på nokon.

Davy Wathne meiner han blei urettferdig behandla av TV 2. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Eg er frykteleg krass og spissformulert

Då kom han fram til at nok var nok, og slutta i kanalen.

– TV 2 har rota til inntrykket av min sorti. Eg blei halveis Trond Giske av måten dei tok avskjed med meg på. Det synest eg var veldig urettferdig.

I følgje TV 2 handla varslene mot Wathne om hans røffe og krevjande måte å kommunisere på. Han skal også hatt ein «sexistisk og støtande» undertone på jobb.

– Men eg er frykteleg krass og frykteleg spissformulert. Eg har vore krass overfor folk som var likegyldig eller som tok lett på jobben. Dermed var det mange som greip høve til å varsle om meg.

68-åringen legg ikkje skjul på at han synest det var ein trist måte å forlate TV-kanalen han var med på å bygge opp gjennom 25 år.

– Eg vil ikkje seie at det har øydelagt livet mitt eller noko, for dei som betyr noko for meg, som døtrene mine og vennane mine, kjenner jo far sin og vennen sin. Så eg lever heilt greitt med det. Men eg synest er veldig dumt for TV 2 sin skuld, at ikkje dei vil opptre med litt større rausheit og verdigheit.

Viktig møteplass

Wathne har også vore å snakka på fleire tilsvarande kreftkafear, som i Voss og på Odda.

Kreftkafeen på Stord starta opp for to år sidan, og er eit frivillig drive tilbod til kreftråka, pårørande til kreftpasientar og andre som har ein relasjon til sjukdomen.

Leiar for dei frivillige i kreftkafeen på Stord, Maren Hvidsten Lien, fortel at det er viktig med variasjon i føredragshaldarane og tematikken i dei månadlege møta.

– Det skal vere relevant for gjestane. At det på ein eller annan måte handlar om kreft. Me prøvar å finne noko som er meiningsfullt og interessant for tilhøyrarane. Det me har funne ut er at viss me tek tema som ikkje er relatert til kreft, då kjem det gjerne mindre folk.

Lien fortel at det stadig dukkar fleire innom.

– Etter kvart er dette blitt ein viktig møteplass. Me har jo brukt to år no på å bygge oss opp. I staten gjekk det litt trådt, men så har det spreidd seg.

– Me jobbar endå med å gjere det meir kjent, for me veit at det ikkje er alle som har fått det med seg endå.

Dei som er interesserte å delta på Kreftkafeen kan bli medlem i gruppa deira på Facebook.

- Annonse -