- Annonse -

Coast Apartments har til ein kvar tid fleire hundre personer buande i bustader på Stord. Travelt? Ja det er det, men grådig kjekt å drive utleige av bustad på Stord.

Coast Apartments er ein eindomsforvaltar på Stord, som driv med organisert utleige av bustad  i regionen. Med sine ca 250 einingar på Stord, er Coast Apartments den største aktøren innen utleige i området. Coast Apartments har bustader for leige i Sagvåg, Heiane og Leirvik sentrum pluss litt til.

Til tross for sitt noko  internasjonale  navn, er Coast Apartments ei lokal bedrift med kontor på Heiane.  Dei fleste leigetakarane er, sjølvsagt på ein industristad som Stord, ikkje lokale. Blant bebuarane har ein til ei kvar tid kjekke leigetakara frå alle kontinent og nynorsk vert som oftast bytta med engelsk  i det daglige. Alle 5 verdskontinent er stort sett representert på øya vår.

Det å drive utleige av bustad  er ein svært variert kvardag. Ein føl prosjekta som har tilhald på dei store hjørnesteinsbedriftene gjennom deira  bustadbehov. Ein får stort sett innsyn i alt som skjer i regionen gjennom bebuarar kjem og drar kvar veke. Ein skjønnar det er spennande aktivitetar på heile øya  Det er bebuarar som tek del i å gjere Stord gode på mange måtar. Det er mykje folk som tek del i planlegging og administrasjon av store prosjekt. Det er mange som tek del i den store byggeaktivten på øya, spesialistar på både olje, grøfter, fisk, møller  og kantklipp.  Nokon hadde firmabiler med teksten «spesialist på sørpa og søla». Dei var egentlig gode på å utbedra tunell.

Me møter mange som kjem til Stord med fagleg tilspissing ein ikkje visste fanst. Riggklatrarar har me møtt. Super menn og damer med spesialitet å klatre på oljeriggar, og utføre spesialoppdrag for dei få. Me har hatt dronepilotar  som feilsøker høge ting, fjellskrentar og kraftlinjer ved hjelp av fjernstyre droner. Nokre fantastiske krafttunellborrar, som var unike i sin klasse med fjerenstyrte borreutstyr, kor dei traff målet på millimeteren etter 4 kilometer med stein. Så har me hatt ho, som kunne noko heilt unikt om aluminium, som ingen forstod noko av, men for bedrifta på Stord som hadde leigd ho inn, var avgjeranda for deira prosjekt.

Likt for alle som kjem til øya, er at dei må bu godt. Dei må bu trygt og sikkert, og det er heilt unikt for bedriftene på Stord å kunne nytte Coast Apartments. Bedriftene kan konsentrere seg om det dei er gode på, å få tak i rett kompetanse til rett tid,  dei rette foka,  så nyttar ein Coast Apartments til å sørge for at dei bur godt den tida dei er på Stord.

- Annonse -

Coast Apartments er ikkje bare ein utleigar av bustad. Bedrifta er ein totalleverandør av bustadtjenester fra A til Å, frå å  finne rette bustaden, sjekke folk trygt inn i nyreingjort hygjenisk bustad. Ein  følge dei opp mens dei bur, til å sjekke ut og reingjere når bebuar drar. Det er ikkje få bebuarar hos oss som vert hjelpe med nøklar mandag ettermiddag, om nøkkelen til bustaden ligg i bilen på ein flyplass, eller feil jakke. Kva skal ein gjere når det kjem fire kollegaer ekstra ein mandag, då  prosjektet vart travelt? Alt slik ordner Coast Apartments.

Coast Apartments held også på med mykje som er usynlig, men er svært viktig for alle som nyttar oss. Alle bustader vert rutinemessig reingjort,  det vert teke brannforebyggande kontrollar, kor både brandetektorer, slukkemiddel og rømningsvegar vert testa.  Like viktig som om at det kjem folk til Stord, er at dei får reise heile heim igjen til sine familiar.

Coast Apartments for bedrift

Ein vanleg kunde hos Coast Apartments kan være ein person i ein bustad. Like ofte er det 10-30 personer som skal husas. Nokon har bil, nokon skal gå, nokon skal være lenge, og leiaren skal kanskje ha plass på kjøkkenet til teammøter på onsdagen.  Alle bedrifter har varierande behov. Coast Apartments er flinke til å sy sammen pakker med ulike bustader ved hjelp av vår kompetanse på Stord. Ein yter nyttig service som både reinhald undervegs og når ein drar. Ikkje minst så kjem både bustader, reninhald, straum, leigebil, hotell  og kva det skal være, på ein faktura. Enkelt og elegant.

Coast Apartments for private

Ein treng sjølvsagt  ikkje vær bedrift for å ha behov for å bu. Det er ikkje få privatpersoner som har eit bustadbehov, for lang tid eller ein periode. Coast Apartments har ei rekke bustader egna for både familiar, par og dei som vel å bu for heilt for seg sjølv.

Coast Apartments har eit godt sammarbeid med NAV, kor leigetakar ofte kan få  depositumsgaranti, og Coast Apartments samarbeider ofte med offentlige innstansar, kor ein har behov for ei leilighet eller eit hus.

Så er det mange som flyttar heim til Stord etter å ha studert vekke. Då er det greit å leige for ei tid, til ein finn det rette å kjøpe. No og då er det nokon som vel å ikkje bu samman lengre, då får ein ofte bruk for eit hus til ei tid til alt går seg til. . Då er Coast Apartments både fortrolige og diskre.

Coast Apartments løyser det aller meste

Coast Aparments for studentar

Ved høgskulen drifter me eit studenthus med mange studentbustader. Mange som studerer vil bu sentralt så har ein løysningar på  Leirvik, Heiane og Sagvåg.  Kva med å være student, bu i Heiane Storsenter, med både matbutikk, treningssenter og AMO senteret like over parkeringsplassen. Dette løyser Coast Apartments.

Kvar er Coast Apartments?

Me er overalt kor ein kan bu godt. Opp og ned i sentrumsgårdane i Sagvåg, der har ein ca. 30 leiligheter. På Heiane, der er me både på Heiane og rundt i bustadområdene. På Leirvik er Coast Apartments stort sett i alle leiligheitsbygga i og rundt sentrum, uten at det er skilta, for ein skal bu godt og privat.

Skal ein bu sjølv, eller tipse ein kunde om kvar ein skal bu? Be dei kontakte Coast Apartments, då vert dei hjelpe på ein ryddig, god og effektiv måte.

Vil du vite meir?

Kontakt Coast Apartments:

Mail: post@coastapartements.no

Tlf. 53 41 40 00

Me held til på Heiane. Postadresse: Ringvegen 6, 5412 Stord.

Andre uteliv og restaurantar