fredag, 14. august 2020
- Annonse -

Snart kan du endeleg betale med app på bussane i Sunnhordland

0
I mange år har kollektivreisande i Bergen kunne reist kontantlaust ved bruk av Skyss-appen. No blir løysinga endeleg innført i Sunnhordland. Frå første august blir den det ein...

Anbefalar bygging av nytt ferjestø i Sævarhagen

0
Dersom ein går for etablering av nytt ferjestø ved Sævarhagen vil reisetida frå Leirvik til Husnes bli redusert med ein halv time.  Den interkommunale planprosessen som skal finne løysingar...

Stord SV vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

0
Kommunen og næringslivet ivrar for at Vegvesenet skal framskunde planane om ny E39 over Stord, men SV meiner ein heller bør jobbe for å reversere heile vedtaket. I fjor...

Vil spare to milliardar på midtre kryssing over Langenuen

0
Øyvind Halleraker oppmodar sunnhordlandskommunane til å gløyme sørleg kryssing av Langenuen. - Vegdirektøren var tydeleg på at me kan spare éin milliard på å unngå dei ekstra kilometrane...

Skeptisk til Hordfast-bompengar på ferjene

0
Øyvind Halleraker sitt innspel om å krevje inn bompenger for å finansiere planlegginga av Hordfast får lite støtte i fylket. For to veker sidan gjekk Øyvind Halleraker, som...

Vonar planlegginga av Huglosambandet kan starte i år

0
Hordaland fylkeskommune tek på seg ansvaret med å skaffe pengane som skal finansiere brusambandet mellom Huglo og Tysnes. Ordføraren på Tysnes og rådmenna i Tysnes og Stord, hadde nyleg eit...

Halleraker vil ha E39-bompenger på ferjene

0
Den daglege leiaren i lobbyselskapet Hordfast AS arbeidar no for å utforme ein bompengesøknad for å sikre midlar til planlegginga av Hordfast. Halleraker seier til BA i dag at...

Kvar vil du at ferga skal gå? No kan du seie di meining

0
Hordaland fylkeskommune har laga ei nettside der alle kan merka av på kartet kvar ferja mellom Stord og Kvinnherad skal gå i framtida.  Førre veke var første møte i...

Framleis god passasjervekst ved Stord lufthamn

0
Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo. Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå...

Ferjesatsinga i Hordaland kostar svimlande 600 millionar kroner årleg

0
Satsinga på elektriske ferjer blir ein svært kostbar affære for Hordaland fylkeskommune. Alle dei 17 ferjene i Hordaland skal drivast elektrisk innan 2020, har fylkespolitikarane i Hordaland bestemt. Men...

No blir Litlabø-krysset endeleg utbetra

0
Hønefoss-firmaet Contexo leverte det lågaste anbodet på utbetringa av det trafikkfarlege Litlabø-krysset, og vil starte arbeidet rundt nyttår. Contexo leverte eit anbod på 11,8 millionar kroner. Det var lågare...

No kan det bli slutt på gratisturar til Bømlo for elbilistar

0
Formannskapet i Bømlo går inn for at elbilistar skal betale bompengar i Bømlo-pakken på lik line med alle andre. Bakgrunnen er at talet på elbilar som passerer over...

Løyver pengar til planlegging av E39 – men ikkje over Stord

0
Regjeringa løyver midlar til vidare planlegging av E39 frå Stord til Os og frå Stord til Bokn, men vegen over Stord er ikkje nemnd med eit ord. Slik...

Stillstand i planarbeidet for ny E39 over Stord: – Dette er veldig utfordrande for...

0
Sjølv om vedtak om trasé er gjort, vil ikkje Statens Vegvesen gjere noko med planane dei neste åra. I sommar fatta kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjerd om traséval for...

Vil ha hastevedtak om nytt ferjesamband frå Sunde

0
Ap-politikaren Gretha Rød er uroa over planane om bygging av ladestasjon på Ranavik, og vil difor at Kvinnherad kommune umiddelbart skal vedta Sunde som nytt ferjeleie for...

Skyss avviser større ruteendringar på Stord trass i sterke protestar

0
Innbyggjarane på Stord blir ikkje høyrt, og må leve med dei nye bussrutene i minst eitt år tid.  Stord kommune fekk over 30 svar frå innbyggjarane etter at...

Aukar helgefrekvensen frå Stord lufthamn

0
Frå og med oktober kan du fly ein ekstra rotasjon på fredagar og søndagar frå og til Stord lufthamn. Passasjerveksten held fram på Stord lufthamn, og lufthamnsjef kan...

Får rådmannen det som han vil, må du snart betale 300 kroner for å...

0
Stikk i strid med ønskjene til ordførarane i Stord og Kvinnherad, går rådmannen i Kvinnherad inn for ei kraftig fordyring av Halsnøysambandet Kommunestyret i Kvinnherad skal torsdag ta...

– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen

0
Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om...

Stor frustrasjon over Skyss sine endringar: – Dette er ikkje greitt

0
Rådmann Magnus Mjør uttrykte kraftig frustrasjon over Skyss sin manglande involvering med kommunen før dei bussrutene vart innført. Både rådmannen og politikarane i formannskapet var kraftig oppgitt over...
- Annonse -