tirsdag, 28. januar 2020
- Annonse -

Trafikkvekst på Sørstokken: No blir det fleire flyavgangar til Oslo

0
Etter fleire år med tøffe tider for industrien på Stord, er det no gledeleg å kunna registrera at stadig fleire vel å nytta Stordflyet og den lokale...

– Skyss sine rutekutt skapar store utfordringar for ungdommane på mottaket

0
Nedbygginga av rutetilbodet på Litlabø får store konsekvensar for ungdommane ved Litlabø mottak. No krevjar mottaksleiar Håkon Frode Særsten av kommunen kjem på banen. Stord24 har tidlegare skrive...

– Stor, dagleg frustrasjon over for dårleg ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad

0
Bedriftane på Stord er tydelege på at det dårlege ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad er eit stor hinder i å skape ein felles bu- og arbeidsmarknad i...

Lars Solberg i Apply ny styreleiar i Hordfast AS

0
Den tidlegare administrerande direktøren i Apply Leirvik blir styreleiar i lobbyselskapet Hordfast AS. Selskapet er eigd av NHO Hordaland, og har som mål å få oppstart av Hordfast...

No har Bømlafjordstunnelen hatt redusert framkomst i meir enn hundre dagar på to år

0
Prislappen for oppgraderinga av Bømlafjordstunnelen nærmar seg no 200 millionar kroner. Vegarbeidet vil tidlegast vere ferdig neste vår.  Den undersjøiske tunnelen som knyt Føyno saman med fastlandet har hatt...

Nye kystbuss-avgangar skal berre stoppe på Heiane

0
Kystbussen startar opp med ekspressavgangar i helgene der Heiane på Stord skal vere den einaste stoppestaden mellom Bergen og Stavanger. Busselskapet ønskjer å tilby nye ekpressavganger i helgene...

Ønskjer elektrisk ferje på Haugalandet med hjelp frå NCE-klynga på Stord

0
Haugesund kommune ønskjer å undersøke om det er mogleg å etablere eit elektrisk ferjesamband mellom fastlandet, Karmøy og øyane utanfor Haugesund.Det er varaordførar i Haugesund, May Britt...

Lovar ikkje endring i busstilbodet på Litlabø trass i protestar

0
Hanne Førsund Larsen har samla inn over 200 underskriftar for å redde busstilbodet på Litlabø. Skyss lovar likevel ikkje betring. Det var i starten av juni at Skyss annonserte...

Regjeringa: – Ikkje grunnlag for å nekte privat ferjedrift

0
I eit brev til Hordaland fylkeskommune gir samferdslesdepartementet tydeleg uttrykk for at det skal svært mykje til å nekte privat ferjedrift mellom Stord og Kvinnherad. Det er Sunnhordland ferjerederi...

Regjeringa åtvarar mot rasering av sjeldan skog på Stord

0
Klima- og miljøverndepartementet åtvarar regjeringskollega Jan Tore Sanner (H) mot konsekvensane av å bygge firefelts motorveg over Stord. I eit brev frå klima- og miljødepartementet kjem det tydeleg fram at...

Nedgang i trafikken over Sørstokken

0
Mindre enn 3000 personar reiste over Stord lufthamn Sørstokken i juni. Det er ein nedgang på 17,4 prosent samanlikna med i fjor. Ifølgje Avinor sin månadsstatistikk var det 2996...

No er Hordfast blant dei mest lønsame prosjekta i landet

0
Etter at Statens Vegvesen kutta dei stipulerte kostnadane på brua over Bjørnefjorden med 8 milliardar kroner, rykker gigantprosjektet mange hakk opp på lista over dei mest lønsame investeringane. Det...

– Me har mista fire år på grunn av kommunestyret

0
Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at departementet har brukt såpass lang tid med å bestemme trasé over E39. Men departementet avviser at dette skuldast protestane til Stord-politikarane. Tysdag...

Regjeringa har bestemt E39 skal gå gjennom Landåsen utan tunell

0
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å gå i mot Stord kommune sitt ønskje om å leggje den framtidige traseen for E39 i tunell gjennom Landåsen. Det var i går...

Vil vite kva næringslivet meiner om ferjesambandet

0
Samarbeidsrådet i Sunnhordland går i gang med ei spørjeundersøking blant verksemder i Stord og Kvinnherad, for å vite kor viktig ferjedebatten verkeleg er for dei. - Det er 15....

Njord-kontrakten gir gode tider for Stordflyet

0
Med eit belegg på 70 prosent meiner lufthamnsjefen det er på tide å auke frekvensen på ruta. I vinter såg det mørkt ut for DAT sitt rutetilbod på...

Vil starte planarbeid for sykkelveg langs Litlabøvegen

0
Statens Vegvesen ønskjer ei vegbreidde på 6,5 meter med parallell sykkelveg på heile strekket frå Snikkarsvingen i Sagvåg til Litlabø-krysset på E39. Det er løyvd midlar frå Hordaland...

Kommunen ønskjer omkamp om bussterminalen

0
Vil ha ny vurdering av Osen-alternativet, etter tidlegare vedtak om kollektivterminal på nordsida av Sævegen. I planen som Stord kommune og Statens Vegvesen har laga for ny miljøgate er...

Regjeringa gir gåvepakke til ferjesambanda i Hordaland

0
Hordaland vil til neste år få over 30 millionar meir til drift av båt og ferjer. Regjeringa vil i revidert nasjonalbudsjett på torsdag presentere ei gåvepakke til ferjefylkene i...

Fjord1 skal drifte fire nye samband

0
Både Jektevik-Huglo-Hodnanes og Skjersholmane-Ranavik vil bli driftet av Fjord1 fra 2020.Pressemelding:Fjord1 skal fra 2020 sette i drifte ytterligere fire fergesamband i Hordaland, skriver selskapet i en pressemelding....

Følg oss

6,499TilhengjararLik
1,144FølgararFølg
228FølgararFølg